У нас се предлагат достатъчно голям брой от сортове с висок продуктивен потенциал.
Според дължината на вегетационния период сортовете се делят на групи:
- първа ранна група - 65 -75 дни
- втора ранна група - 75 -85 дни
- средно ранна група - 100 - 110 дни
- полукъсна група - 111 - 120 дни
- късна група - над 140 дни
Добре е да направите преценка и да обърнете особено внимание на климатичните условия на района, в който живеете, да познавате вида на почвата в имота си, да прецените ще имате ли възможност да поливате насажденията си. Добре е да знаете кога ще реализирате произведената продукция, сортовете имат различен период на покой през зимата, различно съхранение, различна фира. Важно е и за какво ще се ползва продукцията- за прясна консумация, като суровина за чипс и др. Само някои сортове са подходящи за преработка. В картофопроизводството е много важен изборът на сорт. Ако купувате посадъчен материал е добре за се осведомите кой го е произвел, има ли нужната квалификация и документ за качество. Може да дадете повече средства за високо класен сертифициран материал, но ще получите качествен и висок добив от хубави картофи. Български сортове: Калина - полукъсен, с жълти клубени и овална форма, добър вкус и устойчивост на вируси. Бор - полусъсен сорт, високодобивен, с червена кожица, с добър вкус. Устойчив на вируси и устойчивост към мана по листата, може да се съхранява дълго. Сортове "Агрико" в България: Трезор - ранен, с гладки и средноедри клубени, високодобивен, с добра устойчивост на нематода, на листно завиване и мана, много вкусен.
Фреско е ранен сорт, с гладки и продълговати клубени, подходящ за пържене и готвене, устойчив на мана и вируси. Аринда - средноранен, с гладки и едри клубени.Устойчив на засушаване и високи температури, с високи добиви и подходящ за всички райони,устойчив на болести. Алмера и Арнова са нови средноранни сортове с жълта кожица и светложълто месо,подходящи за полско производство, устойчивост към вируси, краста и мана. Санте е средноранен, универсален за кухненски цели и за преработка. Има изключително висока устойчивост на вируси, нематода и мана и това го е наложило като основен сорт в страната. Агрия е друг известен сорт - с едри клубени и жълто месо, универсален, с отличен вкус, високи добиви и добра адаптация в различните райони на страната.Устойчив и много добре се съхранява. Фонтане е нов, полукъсен сорт с овални клубени, жълто месо и отличен вкус, подходящ е за преработка в чипс и помфри. Други сортове
са: Премиер, Рая, Кондор, Ривиера и др.