Какви са по-важните изисквания на главестото зеле към топлината?

Оптимална температура за растежа на главестото зеле е 15-18°С. При температура 25-35°С растежът на младите растения се задържа и се удължава периодът до завиване на зелките, а процентът на растенията, необразували зелки се увеличава. Зелето понася понижаване на температурата до -5, -8°С, а някои сортове до -15°С. Най-студоустойчиво е във фаза на розетка.

За да цъфти, зелето трябва да се яровизира. Яровизацията протича най-интензивно при температура 5-6°С. Стадият яровизация започва да преминава в растенията през есента на полето, когато настъпи понижаване на температурата под 8-10°С.

Защо някои сортове ранно главесто зеле започват да цъфтят, преди да са образували зелки?

Преждевременното стрелкуване (образуване на цветоносни стъбла) е често явление при някои сортове ранно главесто зеле с кратък яровизационен стадий. Наблюдава се, когато пролетта се отличава с продължителни ниски температури. Голямо значение за това има и възрастта на разсада - възрастният, престарял разсад се яровизира бързо. Освен това разсад от ранно зеле, отглеждан продължително при ниски положителни температури (5-10°С) също образува цветоносни стъбла, преди да са се завили зелки.

Как главестото зеле се отнася към светлината?

Главестото зеле е светлолюбиво растение. Интензивността на слънчевото греене е фактор, който влияе върху добива. При засенчаване образува рехави зелки Особено неблагоприятно се отразява недостигът на светлина върху младия разсад.

На какво се дължи високата взискателност на главестото зеле към влажността?

Високата взискателност на главестото зеле към влажността се определя от неговите морфологични особености: разклонената предимно в горния почвен слой коренова система и голямата до 1,5 м2 и повече изпаряваща листна повърхност. Най-взискателно към почвената и въздушната влажност е през периода на завиване на зелките, оптималната почвена влажност за растежа на главестото зеле е 80-90% от пределната полска влагоемност, а оптималната въздушна - 60-90%.

На какви почви главестото зеле расте най-добре?

Плодородните, добре аерирани, влагоемни, средно тежки почви с неутрална реакция създават най-благоприятни условия за растежа и развитието на главестото зеле. На силно преовлажнени почви поради лоша аерация растежът на зелето се забавя, листата добиват антоцианова пигментация и зелки не се образуват. Бедните песъчливи почви, както и киселите почви също са неподходящи за отглеждане на зеле.

Какво е отношението на главестото зеле към някои хранителни вещества?

Главестото зеле има повишена взискателност към азота и калия. Едностранното азотно торене обаче влошава качеството на зелките. За растежа на кореновата система особено важно е съдържанието на достатъчно количество фосфор в почвата. Органичното торене влияе много положително върху повишаване на добивите.

Кои растения са добри предшественици за главестото зеле?

За ранното зеле подходящи предшественици са доматите, пиперът, краставиците, тиквите и др., а за средно ранното и късното - тези, които освобождават по-рано площта, като зелен грах, ранни картофи и др.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Съхранение на кореноплодни зеленчуци в ровници

Отглеждане на репички в неотопляеми оранжерии

Отглеждане на броколи

Съхраняване на картофи - особености, изисквания и режим на съхранение