Tuta absoluta произхожда от Южна Америка, където се е разпространил в голяма част от континента в последните десет години. Видът за първи път е установен в Европа, в Каталуния (Испания) през 2007г. Вероятно е внесен в Испания няколко години преди това. През 2008 г. са установени огнища в Испания, Мароко, Алжир, а в началото на 2009 г. - в Южна Франция и Италия. Съобщено е официално вече и за откриването му през тази година във Великобритания, Португалия, Гърция, Швейцария, Малта, Либия и Тунис.

Tuta absoluta (Meyrick, 1917) или „доматен миниращ молец” е много опасен неприятел, който предпочита доматите, но напада също патладжан, пипер, картофи както и други културни и диви растения от сем. Solanaceae като черно куче грозде, татул и др. Неприятелят може да намали добивите от домати от 50 до 100 на сто.

Продължителността на жизнения цикъл на T.absoluta е от 29 (30) до 38 (40) дни, в зависимост от температурата. Неприятелят може да се размножи много бързо. Гъсениците не изпадат в диапауза за дълго ако има достъпна храна. След извършен анализ на риска в Нидерландия се смята, че е възможно развитието на 10 поколения в оранжериите и две пълни поколения на открито. Доматите могат да бъдат заразени на всеки етап от развитието си от Tuta absoluta. В оранжериите условията позволяват непрекъснато развитие на неприятеля. През целия вегетационен сезон могат да се открият всички стадии на Tuta absoluta. Гъсениците предпочитат листата и стъблата, но могат също да се открият в или под китката с плодове и в самия плод. Често около входа се намират малки купчинки от екскременти. Най-добре различимите симптоми за наличие на молеца са разлетите като петна мини (минни петна) в листата, в които са гъсениците и черни гранулирани екскременти. В случай на сериозна зараза листата умират изцяло, докато минирането на стъблото причинява малформация на растението. Повредите по плодовете дават лесен достъп за развитие на болести, причиняващи загниване на плодовете.

При картофите неприятелят напада надземните части на растението - В Нидерландия е установено, че висок риск от проникване на неприятеля има чрез плодове от домати и патладжан. През 2009 г. Tuta absoluta е установен в четири станции за пакетиране в Нидерландия и се смята, че вероятно е пренесена с увивни домати и заразени плодове на домати. Установено е, че неприятелят може да се разпространява чрез летене или с помощта на вятъра на повече километри. В Испания Tuta absoluta е намерен на разстояние 10 км от ферма за домати в гориста местност.

Препоръчителни мерки срещу доматения миниращ молец

От НСРЗ препоръчват комбининация от различни методи за борба:

• Използване на феромонови уловки за установяване на неговата плътност; • Изчистване на площта от растителни остатъци веднага след прибиране на доматите и унищожаването им; • Изчистване на почвата от растителни остатъци от културата;  • Масивно ловене на възрастни с помощта на уловки преди засаждане.  • Прилагане на инсектициди на база имидаклоприд (imidacloprid) в поливната вода 8-10 дни след засаждане;  • Използване на инсектициди на база спинозад (spinosad) или индоксакарб (indoxacarb) при поява на Tuta absoluta;  • Третиране с B a c i l l u s thuringiensis, срещу гъсениците  • Използуване на биоагенти – Nesidiocorus tenuis срещу яйцата на неприятеля.