През следващия седемдневен период се очаква постепенна, но съществена промяна в агрометеорологичните условия. Задържалото се меко за сезона време през първата седмица на декември удължи есенната вегетация при зимните житни култури и бе предпоставка част засаетите след агротехническите срокове посевите с пшеница и ечемик в Дунавската равнина да достигнатат необходимата ефективна температурна сума за встъпването им във фаза братене.

В началото на следващия седемдневен период се прогнозира чувствително понижение на температурите, което ще доведе до затихване, а в Северна България и високите полета, където се очакват и валежи от сняг – и до прекратяване на вегетацията при пшеницата и ечемика. До края на периода се очаква застудяване и температури близки до обичайните за средата на декември, които ще прекратят вегетацията на пшеницата и ечемика и в равнинните райони на страната. Преди началото на зимата в резултат на наднормените температури в края на ноември-началото на декември бе увеличен делът на посевите, встъпили във фаза братене и коефициента на братимост при засетите в агротехнически срок зимни житни култури.

Част от есенните посеви, засети след второто десетдневие на ноември ще прекратят вегетацията си във фаза трети лист и ще бъдат по-уязвими на ниските отрицателни температури от братилите есенници.

През следващия период очакваното съществено понижение на температурите ще предотврати и нежелателното, преждевременно набъбване на пъпките при някои овощни видове, което бе провокирано от високите ноемврийски температури на места в североизточните и южни райони на страната.