Макар и невзискателен, зърното му е с високи фуражни качества Овесът се отглежда за зърно, което е с висока хранителна стойност. Зърното на овеса е отлична храна за подрастващия организъм. Зърното се използва за приготвяне на:

  • - грис,
  • - брашно за детски храни,
  • - овесени ядки.

 

То има и високи фуражни качества.

Овесът има големи изисквания към влага, страда от високи температури и от засушаванията през лятото и има дълъг вегетационен период. В сравнение със зимните житни култури овесът развива най-мощна и дълбоко проникваща коренова система с голяма усвояваща способност. Зърното на овеса се налива по-късно, отколкото на есенните житни култури. Това съвпада с периода на високи температури и ниска атмосферна влага вследствие на което добивите от него са нестабилни и ниски.

Предшественици

Овесът успява след голям брой предшественици. Не трябва да се засява след себе си и след цвекло поради размножаването на овесената нематода. Много добре се развива след бобови, картофи и след добре торени окопни. Неподходящи за него са предшественици, които силно изсушават почвата. Обикновено овесът се засява след окопни или след зимни житни култури.

Орловата папрат е опасен плевел за зимна пшеница и овеса

Обработка на почвата

Непосредствено след прибиране на предшественика се извършва оран на 20-22 см. Площта се поддържа чиста през есента в зависимост от заплевяването чрез култивиране, дискуване или преораване. Предсеитбената обработка през пролетта се свежда само до брануване, като при нужда площта може да се култивира еднократно. При засяване на овеса през есента (зимуващи форми) обработката на почвата е както при пшеницата.

Торене

На много леки и слаби почви овесът може да се тори с 1,5-2 тона на декар добре у г н и л о б о р с к и тор. Обикновено се тори с мин е р а л н и торове (8-13 кг N, 5-10 кг Р2О5 и при нужда 10 кг К2О на декар). Фосфорните и калиевите торове се внасят с оранта, а азотните торове - предсеитбено.

Сеитба

За сеитба на овес се използват външните (най-едри) зърна в
класчето. Сеитбата на овеса се извършва при първа възможност да се влезе в площта, при междуредово разстояние 10-15 см и сеитбена норма около 16-19 кг семена на декар. Овесът не понася дълбока сеитба. Засява се на 3-5 см дълбочина. След сеитбата посевът се валира.

Отглеждане на люцерна - изисквания

Грижи през вегетацията

Обикновено грижите през вегетацията за овеса се свеждат до борба с плевелите. Най-трудна е борбата срещу дивия овес, който трудно се различава от културния. При силно заплевеляване се препоръчва посевът да се окоси преди дивия овес да е образувал семена.

Прибиране на овеса

Метлицата на овеса зрее от върха към основата. Най-подходящ момент за прибиране на овеса е, когато зърната във връхните гласчета са в пълна зрелост, а тези в основата са във восъчна. Тогава загубите са най-малки. Поради склонността на овеса към оронване най-добре е прибирането да се извърши двуфазно. Преди съхранение зърното се почиства и просушава. При съхранение зърното трябва да съдържа под 12 на сто влага.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Зърнени фуражи, семена и плодове, подходящи за храна на свинете

След сеитбата на овеса задължително валирайте

Овесът има по-големи изисквания към влагата