Жътвата е заключителният етап от отглеждането на зимната пшеница. Прибирането й трябва да се осъществи в съответните срокове, за да се намалят загубите и да се запази качеството на зърното. Ако не се придържате към основните правила за жътва, може да очаквате големи загуби. 

Как и кога правилно се жъне зимната пшеница? Отговорът на този въпрос може да откриете в следващите редове. 

Кога е препоръчително да започне прибирането на зимната пшеница? 

Жътвата на зимната пшеница трябва да започне не по-късно от 12 дни след пълното узряване на зърната. При преждевременно прибиране се увеличават енергийните загуби. Ако закъснеете с жътвата, ще загубите голям процент от зърното. 

За да определите максимално точно кога трябва да започнете жътвата, вземете под внимание особеността на сорта, който отглеждате. Прибирането на реколтата трябва да започне след като процесът на съзряване е приключил. Влажността на зърната достига под 20%. 

Как се прибира реколтата от зимна пшеница?

Може да проведете жътвата по два начина: 
-    С помощта на директно комбайниране;
-    С помощта на разделен подход. 

Последният начин най-често се използва на полета, които са силно заплевени или там, където се наблюдава неравномерно съзряване на културата. Показателят за влажност трябва да е примерно 305%. След 5 дни, когато влажността достигне 20%, може да започне прибирането на пшеницата с комбайн.

Многобройни изследвания са показали, че максимално качествено реколтата се прибира при двуфазна жътва в периода, в който протича пълното формиране на реколтата, а зърната все още здраво се задържат в класовете. 
Поради това доста стопанства използват именно този метод, стартирайки прибирането на реколтата от восъчната фаза на зрялост, а след като реколтата достигне пълна зрялост, се жъне по еднофазния метод. Ако времето е благоприятно, комбайн с висока производителност може да ожъне основната част от реколтата по разделния начин. При този вариант площта, която ще остане необрана, се минава по еднофазния метод за минимален срок. 

Основните преимущества на разделния метод е, че началото на жътвата може да започне седмица по-рано.

Разходът на енергоносители за сушене на зърното намалява до минимум, а производителността на зърноприбиращата техника се увеличава. Недостатъкът на този метод е, че поради начина на събиране на реколтата, ако завали, може да има проблеми с обработката на пшеницата. 

Ако реколтата напълно е узряла и е с влажност до 17%, жътвата трябва да е еднофазна. Основните й преимущества са, че няма необходимост от съобразяване с метеорологичните условия. 

При прибирането на реколтата по еднофазния метод, енергийните разходи са минимални, което понижава себестойността на жътвата. Ако реколтата е с добра влажност, зърната са напълнени и имат висок процент на покълване, то реколтата се прибира директно. 

пшеница

Жътвата се провежда без значителни загуби, като се запазват фуражните, посевните и продоволствените характеристики. Общият процент на загубите от реколтата при двуфазния метод може да възлиза на не повече от 0,5%, ако реколтата е равна. Ако е полегнала, загубите може да достигнат до 1,5%. Общият процент на загуба на реколтата при директно комбайниране  или прибиране с помощта на разделния метод може да възлезе на не повече от 2,5%. 

Така, ако комбайнът, събира до 40ц/ха на място, където добивът е 40-70ц/ха, загубите ще възлизат на 5-10ц/ха. Може да ограничите количеството на загубите, като понижите скоростта на придвижване на зърноприбиращата техника. Не използвайте и максималната ширина на обхват. 

Може да увеличите и облекчите скоростта на прибиране на реколтата, да намалите загубите 3 пъти и значително да понижите себестойността на зърното, икономисвайки енергоносители, използвайки хербициди за десикация. Обработете преди започването на жътвата. По този начин може да елиминирате многогодишни плевели преди сеитбата на следващата култура. 

Как да плевим сорго

Противопоставяне на двата представени метода не е необходимо. Всеки един от тях има своите достойнства и недостатъци. Добро решение е да ги комбинирате. Така те ще се допълват. Например, да използвате двуфазен метод за слабопродуктивни, редки и ниски посеви, не е рационално. Този начин на жътва не е подходящ при дъждовно време и ако посевите са високи. Ако полето обаче е силно заплевено, заложете на него.