Виенчинът е средно едра породна група зайци за комбинирано използване. Създадена е в зайцефермата на Зоотехническия факултет - София. Зайците от породната група виенчин е получена чрез възпроизводителното кръстосване на зайци от породата чинчила и виенски син заек.

Получените зайци от няколко поколения са били подложени на строг отбор по цвета на космената покривка.

Зайците виенчин имат средно голяма глава с правилно поставени, правостоящи уши, които достигат на дължина 11-12 см. Шията е средно дълга и замускулена. Гърдите са дълбоки и широки. При женските възрастни зайци се среща кожна гънка. Гърбът и поясницата са широки, прави и добре замускулени, а крупата е закръглена. Краката са пропорционално поставени, средно дълги и здрави. Живото тегло на възрастните зайци е 4-5 кг. Зайчетата растат доста интензивно и на 3-месечна възраст достигат 2,3 кг, а на 4 месеца - 2,9 кг. На тази възраст те могат добре да се угояват и имат висок кланичен рандеман, който в зависимост от пола и степента на угояване се изменя в границите от 55 до 60%. Месото на зайците виенчин съдържа по-голямо количество тлъстини в сравнение с месото на изходните породи и е по-сочно. Това обуславя и високите му вкусови качества.

Зайците от породната група виенчин са средно скорозрели. За разплод може да се използват на 6-месечна възраст. Зайкините са доста плодовити. При едно озайчване те обикновено раждат по 6-8 зайчета, но не са редки случаите и на много повече.

Цветът на космената покривка на винчин е смолисточерен, със силен гланц. При духане в космената покривка се получава розетка, която има две зони на оцветяване. В основата влакната са със синкав цвят, подобен на цвета на виенския син заек, а останалата част е черна. Космената покривка е гъста, средно дълга и добре изравнена по цялото тяло. Кожата високо се цени в кожухарската промишленост.