Сребристи зайциСребристите зайци се отнасят към групата зайци за месо и кожи. Те са създадени в бившия Съветски съюз чрез чистопородно развъждане и усъвършенстване на зайците от породата шампан.

Сребристите зайци се характеризират със сравнително немного дълго, но твърде широко и плътно тяло, характерно за животните от типа за месо. Главата е средно голяма, ушите са правостоящи, очите - кафяви, а гърдите - достатъчно широки и дълбоки. Гърбът е прав и разширен към поясната част, а крупата е широка и с правилна форма. Краката на тази порода зайци са пропорционални и правилно поставени.

Средното живо тегло на възрастните зайци е 4,5-5 кг, дължината на тялото - 57 см, а обхватът на гърдите - 36 см. Зайчетата растат много интензивно и на 3-месечна възраст до стигат живо тегло 3,0 кг, а на 4 месеца - 3,9 кг с кланичен рандеман съответно 57 и 60%. Животните притежават висока месодайност и отлични угоителни качества. Сребристите зайци са скорозрели. Зайкините имат висока плодовитост (средно 7-8 зайчета) и добра млечност.

Цветът на космената покривка по цялото тяло е сивосребрист. Той зависи от съотношението между черните и белите влакна, поради което се срещат животни с различен тон на оцветяването - сребристи и светлосребристи. Върхът на муцунката, ушите, краката и върхът на опашката обикновено са по-тъмни от тялото. Възрастовото изменение на космената покривка се изразява в това, че зайчетата се раждат черни и към 4-месечна възраст стават сребристи. С напредване на възрастта общият тон на космената покривка на сребристите зайци става по-светъл.