Познаването на функциите на половата система е предпоставка за правилното организиране на размножителния процес при зайците.

Женска полова система

Женската полова система на зайците се състои от яйчници, яйцепроводи, матка, влагалище и вулва. Яйчниците са два и са разположени симетрично в коремната кухина зад бъбреците. В тях се образуват яйцеклетките. От яйчниците излизат яйцепроводите, които представляват нагънати тръби. В края си яйцепроводите се разширяват и преминават в матката. При зайците е характерно, че имат двойна матка, т.е. всеки яйцепровод завършва със самостоятелна матка. От своя страна всяка матка завършва със самостоятелна шийка, разположена в дъното на влагалището. Влагалището е дълга 8-10 см мускулна тръба, завършваща с външните полови органи.

Характерна особеност при зайците е, че овулацията настъпва 10-12 часа след покриването. През това време благодарение на всмукателните движения на влагалището и матката и на активното движение на сперматозоидите се осъществява срещата им с яйцеклетките и се извършва оплождането. Трябва да се отбележи, че зайкинята допуска мъжкия заек само когато е разгонена. Това показва, че при зайците има полов цикъл с различна продължителност - от 3 до 5 дни, както и през първия и втория ден след раждането, и повтарящ се през 7-10 дни. Разгонената зайкиня може да се познае по това, че е неспокойна, външните полови органи са зачервени и подути. Само в това състояние тя допуска мъжкия заек.

Мъжка полова система

Мъжка полова система се състоие от два семенника с изводни канали, надсеменници, семепроводи, пикочопроводи с допълнителните полови жлези и полов член. Характерна особеност на мъжката полова система при зайците е наличието на т.нар. мъжка матка. Тя отделя стъкловиден секрет, който в допир с въздуха се втвърдява. Това е биологично приспособление при зайците, изразяващо се в това, че след еякулацията при попадането на спермата във влагалището на зайкинята служи като запушалка - предотвратява изтичането на спермата от женската полова система.

При зайците семенниците лесно преминават през ингвиналните канали и затова често трудно се напипват. При малките зайчета те се спускат в скроталната торбичка към края на първия до средата на втория месец от живота им и затова трудно се напипват. Това е една от причините полът при малките зайчета да се определя трудно.

Високите и ниските температури на околната среда действат потискащо на половата дейност. Това налага скачките през летните месеци да се извършват рано сутрин или късно вечер, а през зимата - в обедните часове, когато е по-топло.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Промени в поведението на болните зайци

Какви грижи трябва да се полагат за малките зайчета

Отглеждане на зайци е най-рентабилно за дребните стопанства