Кога и как трябва да се извърши отборът на младите зайци за разплод?

Предварителният отбор на зайците за разплод се извършва по основните стопански признаци на три етапа.

Първи етап - при отбиване на 30- или 45-дневна възраст. Отбират се преди всичко зайци в добро здравословно състояние, с висока жива маса, здрави кости, без изкривявания на крайниците, с по-голяма дължина на тялото и по-широка поясница. За ремонт на собственото стадо се отбират зайчета от многоплодни, високомлечни и с добри майчини качества зайкини. Броят на отбраните зайци при отбиването е значително по-голям от потребността от разплодни животни. Това се прави с цел да се бракуват животните, които впоследствие изостават в растежа и развитието си.

Втори етап - на 2- или 3-месечна възраст. Отбират се зайчета без недостатъци в екстериора, които имат най-висока жива маса, показват висока интензивност на растеж до 60 или 90 дни, имат закръглена задна част и широка поясница.

За месодайните качества на зайците на тази възраст може да се съди по средния дневен прираст от раждането до 60-ия - 90-ия ден. Скорозрелите зайци за това време увеличават масата си с по 25-35 г на ден и на 3-месечна възраст достигат 40-50% от живата маса на майките си.

Трети етап - преди използването на зайците за разплод. Отбирането може да се извърши на 4-4,5-месечна възраст за зайците от породите Бял новозеландски и Калифорнийски заек и от 6- до 8-месечна възраст за зайците от останалите породи. Отбират се животни с висока жива маса, добро телосложение, типично оцветяване, добра гъстота и изравненост на космената покривка.

Най-добре е да се отбират зайчета за разплод от ранните пролетни раждания. При тях усиленият растеж и развитие съвпадат с пролетно-летння сезон, който е най-благоприятен по отношение на фуража и температурата. Окончателната оценка за качествата на разплодния заек се получава след резултатите от оценката по произход, екстериор и продуктивност, възпроизводителни способности и качество на потомството.