Нормите за хранене на зайците показват средната нужда от хранителни вещества на организма. Нормите за хранене на зайците са диференцирани в зависимост от живото тегло, възрастта, физиологичното състояние, пола и годишния сезон. Основни показатели за задоволяване на нуждите са доброто здравословно състояние, нормалният растеж и високата продуктивност. Ето защо е необходимо непрекъснато да се проверяват резултатите от храненето, като се следи здравето, растежът и продукцията на зайците.

В нормите за хранене на зайците е предвидено да бъдат контролирани преди всичко общата хранителност, отразена за удобство в гр. кръмни единици, а така също и смилаемият протеин, минералните вещества (калций, фосфор и готварска сол), а от витамините количеството на каротина (провитамин А). За компенсация на изгубената от организма топлина в зимния период при понижените температури на околната среда нормите предвиждат по-висока хранителност на дажбите на зайците. Нормите обаче по смилаем протеин, минерални вещества и витамини са едни и същи.

Максимално количество фураж, който може да се даде на зайчета в гр.

Фуражи от 18-20 ден
след раждане
Възраст по месеци
1-2 2-3 3-4 4-5 след 5 месеца
Зелени храни 30 200 350-450 450-500 600-750 750-900
Силаж - - - 100 150 200
Клубеноплодни (картофи и др.) 20 50 75 100-150 150-200 200-250
Моркови 50 100-150 100 175-200 200-250 250-300
Кръмно цвекло, тикви и др. - 30 75 150 200 250-300
Сено 10 20 50-75 75-100 100-200 150-200
Листников фураж - - 50 75-100 100-125 150-200
Житни зърнени 8 30 40-50 60-75 75-100 100
Бобови зърнени 5 15-20 20-30 30-40 40-50 40-60
Маслодайни зърнени - 3-5 5-6 6-8 8-10 10-12
Трици - - 10-15 20-25 30 30-40
Кюспета, с изключение на памучно 2 - 5-10 10-15 15-20 20-25
Шротове - 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30
Листа от зеле 20 30 100 150-250 30 300-400
Зеленчукови отпадъци - 50 50-75 75-100 100-150 150-200
Обезмаслено мляко 20 30 - - - -
Месокостно брашно - - 3-5 5-7 7-9 9-12
Минерални добавки - 0.5-1 1-1.5 1.5 1.5-2 2
Белтъчно витаминна паста 5 5-8 10 15 15-20 30-30

 

В състава на дажбитена зайците обикновено се включват от 35 до 50% по хранителност концентрирани фуражи. За по-пълно задоволяване нуждата от протеин се предвижда 20-40% от количеството на всички концентрирани фуражи да се дават във вид на фуражи, богати със смилаем протеин, като зърно от бобови, шротове, трици, храни от животински произход. В дажбите през зимния период се включва от 10 до 50% сено и 10-40% корено-клубеноплодни и силаж, а през летния период - 50-60% зелена трева и други сочни фуражи. За правилното протичане на храносмилателния процес в летните дажби се предвижда от 3 до 5% сено. Когато се използват доброкачествени бобови треви през лятото и сено през зимата, концентрираните фуражи в дажбата на зайците могат да се намалят до 20-25%.