Повишената устойчивост на зайците към някои отровни растения не дава основание да се препоръчва използването им. Действително някои от растенията губят отровните си свойства при сушене, но повечето ги запазват.

Татулът (Datura stramonium) е много разпространено и отровно растение и може лесно да попадне в храната на зайците заедно с другите тревни фуражи.

Бучинишът (Conium maculatum) е най-разпространеното отровно растение.

Отровните вещества, които съдържа бучинишът, действат вредно на нервната система на зайците.

Блянът (Hyoscyamus) (попадийката, блениката, буниката) е широко разпространен плевел. Блянът е силно отровен за зайците.

Напръстникът (Digitalis) се среща по сухите каменисти почви. Отровните вещества на напръстника се натрупват в организма на зайците и затова те може да поемат малки количества от това растение, но след няколко дни умират. Отровните вещества на напръстника действат на сърдечносъдовата система и силно възпалително на лигавиците и подвижната съединителна тъкан.

Различават се два вида кучешко грозде - едногодишно с черни плодове (Solanum nigrum) и многогодишно с червени плодове (Solanum scabrum). И двата вида кучешко грозде са силно отровни за зайците.

Змийското мляко (Chelidonium majus) е много разпространено растение. Змийското мляко запазва отровните си съставки и след изсушаването.

Лютичето (Ranunculus acris) е отровно само в свеж вид. При изсушаване отровните вещества на лютичето се разрушават.

Есенният минзухар или кърпикожух (Colchicum autumnale) е с особено отровни семена.

Ралицата (Consolida regalis S.F.Gray. или Delphinium consolida L.) е отровен плевел, който може да попадне лесно в храната на зайците, защото е широко разпространен в есенните и пролетните посеви, а се среща и по затревените площи. Признаците при отравянето на зайците с ралица са разстройства на сърдечната дейност и дишането, загуба на рефлекси, колики, паралич и др.

Чемериката (Veratrum lobelianum) расте на влажни ливади. Отровните вещества на чемериката действат на централната нервна система и храносмилателния канал. Най-отровни са корените, по-малко - листата и най-малко - стъблата.

Вълчата ябълка (Aristolochia clematitis L.) е особено разпространен плевел в житните култури, затревените места, покрай оградите, пътищата. Отровни са листата, стъблото, плодовете и корените на вълчата ябълка.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какви грижи трябва да се полагат за малките зайчета

Отглеждане на зайци в клетки

Отглеждане на зайци е най-рентабилно за дребните стопанства