За 15 - 20 дни до планираното съешаване зайцевъдът внимателно преглежда всички мъжки и женски зайци за разплод. Особено внимание се обръща върху угоеността им.

Както изтощените, така и силно угоените зайци трудно се съешават и заплождат. Чрез правилно хранене те трябва да се доведат до развъдна кондиция - да не са нито слаби, нито много угоени, състояние при което мъжките разплодници произвеждат значителна по обем и висококачествена сперма, а женските лесно се заплождат. Клетките се ремонтират, за да не се вдига шум по време на бременността на зайкините.

Преди съешаването стопанинът проверява състоянието на външните полови органи на женските и мъжките зайци. Ако се установят обриви, отоци и слузесто-гнойни изтечения от влагалището, зайкините не се допускат до съешаване. В такива случаи трябва да се потърси помощта на ветеринарен лекар и ако лекуването е трудно или невъзможно, животните се изключват от разплод.

Автор - Александър Дерибанов