За 15 - 20 дни до планираното съешаване зайцевъдът внимателно преглежда всички мъжки и женски зайци за разплод. Особено внимание се обръща върху угоеността им.

Основни стъпки

Както изтощените, така и силно угоените зайци трудно се съешават и заплождат.

  • - Чрез правилно хранене те трябва да се доведат до развъдна кондиция - да не са нито слаби, нито много угоени, състояние при което мъжките разплодници произвеждат значителна по обем и висококачествена сперма, а женските лесно се заплождат.
  • - Клетките се ремонтират, за да не се вдига шум по време на бременността на зайкините.
  • - Преди съешаването стопанинът проверява състоянието на външните полови органи на женските и мъжките зайци.

 

Отглеждане на зайци в клетки

Ако се установят обриви, отоци и слузесто-гнойни изтечения от влагалището, зайкините не се допускат до съешаване. В такива случаи трябва да се потърси помощта на ветеринарен лекар и ако лекуването е трудно или невъзможно, животните се изключват от разплод.

Автор - Александър Дерибанов

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Кога и колко пъти през годината може да се заплоди и нормално да роди зайкинята

Кога, къде и как се извършва съешаването на зайците

Какви смущения се наблюдават при размножаването на зайците