След навършване на 16-18 дневна възраст зайчетата започват макар и в малки количества да консумират от фуража на майката. Това налага през този период да се обърне по-голямо внимание върху доброто качество и видовия състав на фуражите. За да се предпазят зайчетата от кокцидиоза, в клетката и в съндъчето гнездо се поддържа безукорна чистота. До края на бозайния период  постелята в съндъчето гнездо се сменя често, за да лежат зайчетата на сухо и топло.

Отглеждане на зайци в клетки
Отбитите зайчета се хранят с доброкачествени и разнообразни фуражи. През зимата и пролетта те се хранят 4 пъти през деня, а  през лятото - 5 пъти през равни интервали от време. Поради интензивния растеж на зайчетата на тази възраст количеството на залаганите фуражи трябва да се увеличава през 5-7 дни. Дневната дажба се разпределяза отделните хранения така, че да се изяжда наведнъж. Ако хранилката е малка и зайчетата се струпват при хранене, необходимо е да се постави допълнителна хранилка. На отбитите зайчета трябва постоянно да се подсигурява вода на воля. Хранилките и поилките се измиват всяка седмица с гореща вода и се дезинфикцират с разтвор от сода или вар. През лятото, след като се измият, най-добре е хранилките и поилките да се оставят един ден на слънце.

Как да се вентилира помещението за зайци
Клетката, в която се отглеждат зайчетата  след отбиването, трябва да е достатъчна на площ и да осегурява 0.13 - 015 кв.м. на зайче. Подът трябва да е скаров или решетъчен. Отбитите зайчета може да се отглеждат в групи от по 2 или 3 зайчета. Втакива случаи групите се формират в зависимост от едрината на зайчетата. От групата се отделят тези зайчета, които се бият и хапят.

Физиологични особености на зайците
За здравословното състояние на зайчетата се следи ежедневно. Болните и с признаци на заболяване зайчета/свити в ъгъла на клетката, с настръхнала и без блясък космена покривка, мътен поглед/ веднага се отделят. Помещението или мястото/ако зайчетата се отглеждат в клетки на открито/ трябва да е сухо, чисто, без влага и течение. За да се предпазят зайците от слънчев удар през летния сезон, когато температурата на въздуха е по-висоа от 25 градуса, клетките/ако са на открито/ трябва да са засенчени и да осигури чиста и прясна вода.
Автор - Петър Джамбазов

Вижте още:

Туберкулоза при зайците

Инфекциозен стоматит при зайците

Хранене на зайците с комбинирани фуражи