При отглеждането на зайци се вдига много прах и се образуват вредни газове. Прахът предизвиква механично дразнене на горните дихателни пътища (нос, глътка и бели дробове), дразни очите и кожата и предразполага към заболявания. Подобно е действието и на вредните газове, които се образуват от разграждането на изпражненията, урината и остатъците от храна и постеля. По-високите концентрации на вредни газове са отровни за зайците. Допустимото количество на амоняк във въздуха е 0,005 мг/л въздух, а на въглероден двуокис - 0,1%.

Прахът и вредните газове се отстраняват чрез правилното и редовно почистване и най-вече чрез вентилацията (въздухообмена) на помещенията за отглеждане на зайците. Поради това помещенията за зайци трябва да се почистват след навлажняване на пода, а остатъците от пух от гнездата да се обират и изгарят. Преди да се дадат на зайците сухи фуражи, по възможност трябва леко да се навлажняват или да се използуват гранулирани фуражи. Оптималната влажност в помещенията е между 50 и 65%.

Вредните газове се отстраняват чрез вентилация. Най-простата вентилация се осъществява чрез отваряне на прозорците и вратите (вентилация чрез естествена тяга). Прозорците трябва да се отварят само от едната страна на помещението, за да не става течение, и да се замрежват против насекоми (мухи, комари и др.). Наред с прозорците трябва да се отварят и вратите, за да може да се отстраняват и тежките вредни газове, които падат ниско до пода. В големите зайцеферми се изгражда вентилационна или климатична система, чрез която се поддържа оптимална температура, влажност на въздуха, газов състав и се нормира въздухообменът. Оптималният обмен на въздуха при скорост 0,25 м/с за зайкините с приплодите е 1,5 м3/час през зимата и 16 м3/час през лятото.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как изглежда болният заек?

Породи зайци подходящи за промишлено производство на месо

Храносмилателната система на зайците има особености

Отглеждане на зайци е най-рентабилно за дребните стопанства