Хранене с тикви

Тиквите и техните отпадъци са голямо фуражно богатство, което стопаните не трябва да оставят неоползотворено. Те съдържат около 14% сухо вещество. Богати са със захари, витамините А и С, съдържат малко белтъчини и сурови влакнини. За храна на зайците може да се използват и зелените стъбла.

Тиквите се запазват сравнително дълго, когато са узрели и не са наранени. Съхраняват се в сухо, проветриво и хладно помещение. Нарязването на ситно и смесването им с брашнест фураж увеличават използваемостта им. Тиквата е отлична подкултура за овощните градини, а се сее също и в площите за царевица за лично ползване. Дава се на всички категории зайци - на отбитите от 50 до 80 г дневно, а на възрастните по 350 до 400 г. Тиквата има слабително действие и трябва да се използва заедно с листник и други действащи запичащо фуражи и сухо сено.

Хранене на зайците с дини

Дините и отпадъците от тях, както и зелените им стъбла може да се дават на зайците чисти и ситно нарязани. Недозрелите дини при освобождаване площите на бостаните също трябва да се използват.

Дините съдържат лесноусвоими захари, витамини, минерални соли, малки количества белтъчини и сурови влакнини. Използват се за храна на всички категории зайци при постепенно приучване до достигане количества 150-200 г дневно за младите зайци и 150-400 г за възрастните.

Пъпешите

Пъпешите и отпадъците от тях са също сочен фураж, който зайците консумират с апетит. Пъпешите са по-богати със сухо вещество и захари от дините. Недозрелите и негодни за храна на хората пъпеши, отпадъците при консумацията им, листната маса и стъблата в зелено състояние, нарязани ситно, се дават на зайците от всички възрастови групи. Понеже действат слабително, трябва да се използват в по-малки количества от дините и тиквите.

Хранене на зайците с картофи

На зайците се дават дребните картофи, които не може да бъдат използвани за храна на хората. Освен тях може да се използват и да се дадат обелките от картофите. Преди да се дадат на зайците или преди да бъдат обелени, картофите трябва да се измият добре. Дребните картофи и обелките се сваряват, водата се изхвърля, а те се дават в ограничени количества. Ако отпадъците от картофите се мият след обелването на картофите, губят се много хранителни вещества. Картофите, които са позеленели, е най-добре да се обелят, като обелките се изхвърлят, а те се сваряват. Стъблата не се използват за фураж. Картофите съдържат лесноусвоимите въглехидрати, витамините В1, В2 и С, но са бедни на белтъчини и минерални соли.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какво съдържат и как се дават сочните фуражи на зайците?

Влияе ли храненето върху плодовитостта на зайците?

Кои са най-често срещащите се грешки при храненето на зайците?