Зайци ЦикаЦика е четирилинеен хибрид от бройлерно направление, създаден и поддържан в Германия в края на 80-те и началото на 90-те години от д-р Цимерман. Работата по селекцията му продължава 30 години въз основа на 40 поколения. В сравнение с другите породи, зайците от хибрида Цика са със здрава конституция, добре изразени месодайни форми, бяла космена покривка. Зайците Цика са по-жизнени и по-устойчиви на болести. Безспорно качество е и тяхната скорозрелост, къса бременност и голяма плодовитост. При полуинтензивен цикъл на заплождане се постигат 8-10 озайчвания на година при средно 9.1 живородени и 8 броя отбити зайчета.

Хибридът Цика е предназначен за производство на месо, а основните показатели, по които е извършвана селекцията са:

 • плодовитост
 • бърз растеж
 • устойчивост на болести и жизненост
 • издръжливост
 • продължителност на живот
 • добре оформено тяло
 • високо качество на месото

 

Цика - предимства

Основни предимства на зайците от хибрида Цика са:

 • бързо развитие, Цика е от т.нар. "скорозрели" хибриди, първото заплождане на женските става на 115-дневна възраст;
 • кратък период за угояване - на 84-ия ден зайците достигат тегло от 3.200 кг и са готови за изкупуване;
 • много добро оползотворяване на фуражите - средният разход е 3 кг фураж на 1 кг прираст;
 • високо качество на месото - нисък процент на холестерин и високо съдържание на белтък;
 • висок кланичен рандеман - 60%, което прави хибридът предпочитан от преработвателните предприятия;
 • благоприятно съчетание месо/кости - 10%;
 • потенциални възможности за износ;
 • устойчивост на болести;
 • висока икономическа ефективност - изброените предимства са предпоставка и за по-високите доходи, които се получават от този хибрид. Той осигурява два пъти по-голяма печалба в сравнение с другите месодайни породи!

Предимствата на хибрида Цика имат международно признание. През 2003 г. на международното изложение за селскостопански продукти в Париж, зайците Цика са отличени със златен и сребърен медал. Наградите са присъдени за показаните по-добри показатели в сравнение с останалите показани хибриди зайци по следните показатели: кланичен рандеман, качество на месото, размер и качество на разфасовките.

Освен в Германия хибридът Цика се отглежда с успех още във Франция, Австрия, Италия, Унгария и др. Използван е за подобряване качеството на местните хибриди в Италия и Франция.

В България през 1993 г. по българо-германски проект за “Насърчаване на овощарството и лозарството в България и земеделието в планински регион Ловеч”, финансиран от Федералното министерство на Германия за икономическо сътрудничество и развитие, в с. Деветаки е създадена демонстрационната зайцеферма с 50 майки от хибрида Цика.

Със своите качествени показатели хибридът Цика заема едно от първите места по икономическа ефективност, което го прави перспективен и предпочитан за отглеждане.