зайци При отглеждането на зайците трябва да се познават и някои основни физиологични особености, свързани с обмяната на веществата и със здравословното състояние. От тях основни са телесната температура, пулсът, дишането, зрението, съставът на урината и кръвните показатели.

Телесна температура

Движи се в границите от 38,5 до 39,5°С, но се влияе и от температурата на околната среда. Например при температура 5°С телесната температура на зайците е 37,5°С, при 40°С достига 41,6°С.

Пулс

При зайците пулсът е 130-160 удара в минута, но при стресови ситуации може да достигне и до 350. Кръвното налягане при заека е от 80 до 130 мм живачен стълб.

Дишане

Броят на дихателните движения нормално е 50-60 в минута, но при повишаване на температурата на околната среда рязко се увеличава. Например при температура 35°С вдишванията в минута достигат 260-280. Зайците поглъщат за 1 час на 1 кг маса 478-690 см3 кислород и отделят 451-632 см3 въглероден двуокис.

Урина

В зависимост от възрастта и типа на хранене зайците отделят 180-440 см3 урина. Урината е жълта, с относителна плътност 1,010-1,015. Реакцията й е алкална - рН 8,0. Съдържа общ азот 732%, пикочна киселина 0,009%, карбамид 0,207%, креатинин 0,001%, хлор 0,253%. Урината съдържа и някои формени елементи - при наблюдаване под микроскоп в едно зрително поле се виждат еритроцити от 0 до 7 и левкоцити от 0 до 5.