В селското стопанство широко се използват химични средства, които след като попаднат в зеления или концентрирания фураж или при неправилното съхраняване, може да предизвикат отравяния. Най-голямо значение имат отравянията на зайците с изкуствени торове и с плесенни токсини. Има отделни случаи на отравяния с препарати за борба срещу мухите, плъховете, лекарства, дезинфектанти, амоняк и др.

Отравяния с азотни торове

Отравяния на зайците с азотни торове възникват в резултат на наторяване с големи количества торове и натрупване в растенията на нитрати от наторената почва. Такива растения са кръмното цвекло, морковите, царевицата, копривата, спанакът, салатите и марулите, щирът и др. Не трябва да се забравя, че растенията натрупват повече нитрати през сезоните, които са сухи и с високи температури (през лятото) и че младите растения (например скоропоникналата трева) съдържат също по-високо количество нитрати. При неправилното съхраняване на зеления фураж нитратите се превръщат в нитрити, които са до 10 пъти по-отровни. Не на последно място е и състоянието на организма: при нерационално хранене най-вече в края на зимата и при силно опаразитяване.

При изследване на фуражите за нитрати необходимо е да се знае, че заекът може да поема не повече от 0,6 г нитрати на ден със зелената храна. Заболяването започва с пълна липса на апетит и силна отпадналост до пълна безчувственост. Наблюдава се треперене, преминаващо в спазми, като смъртта настъпва за 1-3 дни, ако не се вземат мерки. Причината се открива при изследване на стомашно съдържание или на фуража. Лекуването на зайците  започва с промивка на стомаха. Прави се кръвопускане и се дават лекарствени средства за усилване на сърдечната дейност. Зайците се оставят на гладна диета и на пълно спокойствие. Следсмъртното изследване установява кърваво чревно съдържание, несъсирена кръв и кръвоизливи по бъбреците, лимфните възли и пикочния мехур. Периодично трябва да се изпращат за изследване проби от фуражите, за да се знае в кои от тях се съдържат по-големи количества нитрати и да се дават на зайците след продължително съхраняване.

Отравяния на зайците с плесенни отрови (токсини)

Най-чести са отравянията на зайците с фуражи, нападнати от плесените аспергилус и фузариум. Признаците са нетипични - слюнкоотделяне, липса на апетит, подуване на червата, колични болки. Нерядко се появяват и нервни признаци, като възбуда, конвулсии и некоординирани движения. Следсмъртното изследване на зайците не може да даде ясна картина - често се открива увреждане на черния дроб и възпаление на пикочния мехур (мътна и червена урина). При съмнение за отравяне се изпраща проба за изследване, зайците се оставят на гладна диета, а след очистително се дава медицински въглен.