Напоследък доста фермери прилагат метода и споделят, че резултата е много повече от задоволителен. Методът не е сложен и не изисква големи вложения, за сметка на това добивът и кълняемостта значително се повишават.
На базата на това, вече се предлагат и машини, които могат да засява и семената без предварително изсушаване.
За да направите проверка на тази теза са ви необходими само няколко лева и малко търпение. След като се убедите в ползата от метода за предварителна обработка, може да приложите метода и в по-широк мащаб.