Торът от овцете е по-висококачествен в сравнение с останалите домашни животни,  поради високото съдържание на общ азот. Овчият тор има голямо значение за поддържането на почвеното плодородие. Освен това в овчия тор има много други хранителни за растенията вещества и хумособразуващи (органични) вещества. Съставът на тора при някои видове животни е посочен в таблицата.

От една овца-майка с агне в продължение на една година може да се получи средно около 1000 кг ферментирал тор, съдържащ около 8.5 кг азот, 2.5 кг фосфор, 6.7 кг калии и 3 кг калций. Органичните вещества са около 300 кг. При рационално хранене на овцете получаваният тор може да се увеличи с 50%.

От едно стадо овце (около 200 майки) за една година може да се получат освен органично вещество още 1700 кг азот, 500 кг фосфор, 1300 кг калий и 600 кг калций.

Торът може да се складира на купчини с постепенно растяща височина. Това позволява да се намали до минимум загубата на хранителни вещества. Ако торът е сух и има доста слама за постеля, трябва да се овлажнява веднъж седмично с известно количество вода (10-12 литра на 1 м2).

През летните месеци най-малка загуба на труд се получава при егречното торене с периодично изместване на егреците. Това е най-евтиният начин за торене с овчи тор. Този тор има най-добро последействие. Като подобряващ почвеното плодородие може да даде максимален ефект само ако овчият тор се внася своевременно в почвата.

 

Състав на оборски тор от различни видове животни, %

Състав Овчи тор Конски тор Говежди тор Свински тор
Азот 0,85 0,58 0,45 0,45
Фосфорна киселина 0,25 0,28 0,20 0,19
Калий 0,67 0,53 0,60 0,55
Калций 0,30 0,30 0,45 0,05
Други минерални съставки 0,93 2,31 2,30 1,76
Органично вещество 30,00 25,00 21,00 20,00
Вода 67,00 71,00 75,00 77,00

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Биотор от червен калифорнийски червей

Торене на сливовите дръвчета с различните видове тор

Схема на торене на лозата и видовете торове

Функционални нарушения при недостиг на макро - и микроелементи