В земеделието много често се налага да се внасят на повече от едно хранително вещество, а в наличност може да няма комбинирани и сложни торове. В тази ситуация се налага да се смесят два или повече единични прости минерални торове. Трябва да се има в предвид, че смесването на минерални торовете може да има отрицателни резултати, поради взаимодействията на отделните торове помежду си. Така например, при смесването на амониеви торове (амониев сулфат, амониевата селитра и др.) с водоразтворими калциеви торове (растителна пепел, калциев окис и др.), голяма част от хранителните вещества се губят чрез излитане на образуваните от взаимодействието газове.

От смесването на минералните торове друг нежелан ефект, който се получава е преминаването на хранителните съединения в неусвоима или трудно достъпна за растенията форма или смес. Такъв е случаят, когато се смесват суперфосфат и торове, съдържащи магнезий или калций. Карбамидът, когато е смесен с торове, притежаващи висока хигроскопичност, поема влагата от тях и се превръща в каша. След приготвяне на смес от амониева селитра и калиев сулфат, е необходимо тя да бъде бързо внесена в почвата. За това, когато се наложи да се смесват торове, трябва да се направи съответната справка или да се потърси съвет на специалист.

На пазара в България се предлагат много сложни или заводски комбинирани торове, които дават възможност за едновременно внасяне на повече от един хранителен елемент. Когато се използват комбинирани торове се извършва балансирано торене, постига се икономия на време, труд и финансови средства. При използването на комбинирани торове се повишава и усвояемостта на някои хранителни елементи.

NPК торове са намерили много широко приложение в практиката. NPК торове съдържат различни съотношения и количества на макроелементите азот, фосфор и калий.

От групата на торовете за листно приложение също има редица продукти, съдържащи микро- и макроелементи, както и различни биологично активни вещества. Торовете за листно приложение съдържат различни съотношения на хранителните елементи и могат да се ползват в зависимост от специфичните изисквания на конкретната култура. Листните торове съдържат азот, фосфор, калий, калций и по-важните за растенията микроелементи.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Растителна пепел - идеален калиев тор

Ореховите листа не трябва да се компостират

Биотор от червен калифорнийски червей

Ранно подхранване на зимните посеви

Азот - роля и значение за растенията