Дъждовните червеи са празник за плодородие на почвата:

При наличието в почвата на 100 дъждовни червии на 1 куб. м е налице достатъчно размесване на горния и долния почвен слой. Дъждовните червеи преобръщат приблизително 300 тона пръст на хектар годишно. При условия на натоварени посеви дъждовните червеи стават по-стари. Големият, копаещ на дълбоко росен червей се среща размножен. Това носи предимства за плодородие на почвата.

Пълно торене чрез смес за дъждовни червеи:

Сместа за дъждовни червеи се състои от глина, слуз и остатъци от реколтата. Торът от дъждовните червеи е богат на всички основни хранителни вещества. Дъждовните червеи разместват органично обогатен горен почвен слой към по-дълбоките пластове. По този начин те пренасят хранителни елементи и елементи на следи от долните слоеве на почвата към областта на корените на растенията.

Слама без обработка на стърнището:

Корените на ръжта избягват сламените килими растат странично. Нарушения разстеж на коренетие има много причини. Прясно добавената слама освобождава фитотоксини, които пречат на разтежа на корените. Освен това сламеният килим чисто физически пречи на дълбочинното проникване на корените. Обърнете също тавка внимание при разораването върху сламата. При отглеждане на растенията с пазарна цел при азотното торене, ориентирано към резултати, е добре да се помисли за торене изравняващо сламата. В случай че сламата бъде пренасочена в постоянни торови форми, то съотношението въглерод/азот трябва да бъде свито от 100:1 до 15:1.

Грешки при обработката на почвата без оран:

Върху тази повърхност в продължение на години беше отглеждана фуражната царевица без оран в кратки отрязъци от време. Една незадоволителна наситеност от дъждовни червеи заедно с неблагоприятна равносметка по отношение на тора, честото отъпкване с транспортни средства и продължителната обработка с брана с малки дискове, с 8 до 10 см дълбочина на обработката причинява лошата структура. Корените на царевицата не са в състояние да пробият заравнения хоризонт, ръждиви оцветявания на долния пласт на почвата, показват , че достъпът на желязо и манган е редуциран, поради липса на кислород. За такива почви е препоръчително едно изкривено разкопаване. Чрез засаждане на междинни растения и основни растения, размножаващи естествената тор, животът на почвата може да бъде стимулиран.

Вкопаване на листа от ряпа:

Чрез вкопаването на листа от ряпа на дълбочина от около 15-20 см. се получава силно кислинен, беден на кислород пласт. Тъй като тук няма никакъв обмен на газове, корените на пшеницата избягват този пласт и растат настрани. Разтежът на корените е ограничен.

Обърнете внимание при карането при влажни почви:

Почвената покривка показва влиянието на следата от автомобил върху структурата при влажна горна част на почвата. Делът на биогенни почвени проби е силно ограничен. Почвените функции са силно повлияни. При тази част, върху която не е карано, почвата е в идеално състояние. Висок дял на следи от дъждовни червеи гарантира наобезпокояван  растеж на корените в горния  и долния слой на почвата.

Необходимост от разрахване на почвата:

Ненаранушената от корентие изкуствена структура показва нуждата от разрохване. В този случай единствено с брана с къси дискове е разоран горния слой на почвата. Корените на царевицата без съмнение избягват надробената част от долната крива. Една по-висока активност на дъждавните червеи би донесла повече груби пори и по този начин би направила възможно проникването на корените в долния слой на почвата. При процеса на сеене с торене на подобни места е добре едно набраздяване на почвата в късното лято. Междинни насаждения стабилизират разрохкването на почвата. Тази мярка стимулира и активността на дъждовните червеи. При ферми, в които се залага на оранта, при такива условия трябва да се обърне внимание на обработка със сухо разпръскване.

Картина на корените при засяване:

Класическата картина за засяване на рапицата без оран е по-силното развитие на страничните корени. Докато те не са по-дълги от основния корен, няма място за тревога от негативни последствия. Тунелите на дъждовните червеи дават възможност за достигане на корените и до долния слой на почавата.

Растеж на корените според оранта:

Обработката с рало дава възможност на рапицата да развива корените си равномерно.Това е идеалната предпоствака за приемане на хранителни вещества и вода. Проблемно влияние оказват запушващите наслоявания от браздите, тъй като те рязко стопират растежа на корените.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Течен азотен тор (УАН) - гаранция за успеха на професионалистите

Подхранване на есенниците с минерални торове

Мулчиране на почвата

Азот - роля и значение за растенията