почвиВ почвата протичат изключително сложни химични, физични и биологични процеси, вследствие на което реакцията на даден вид почва остава относително постоянна величина.

Почвената реакция се означава с показателя (индекса) рН. Той е число, което отразява концентрацията на водородните йони в почвения разтвор. Когато количеството на водородните катиони (Н+) е еквивалентно (равно) на количеството на хидроксилните аниони (ОН-), реакцията на разтвора е неутрална (рН=7). Такава реакция има чистата вода. Когато водородните катиони преобладават над хидроксилните аниони, реакцията е кисела (рН<7), а когато хидроксилните аниони са повече от водородните катиони, разтворът има алкална реакция (рН>7). При естествени условия в почвата почти не се образуват силни минерални киселини, така че киселата реакция се дължи главно на хумусните киселини и някои хидролитично кисели соли.

Прието е pH да се определя във воден извлек и в солеви извлек от неутрална сол.

рН-воден извлек

  • под 4 - много кисел
  • 4,1-5 - силно кисела
  • 5,1-6 - средно кисела
  • 6,1-6,5 - слабо кисела
  • 6,6-7 - неутрална
  • 7,1-8,5 - слабо алкална и алкална
  • над 8,5 - силно алкална

Градинските растения се развиват най-добре върху почви с неутрална реакция. Има обаче растения, като бадема, лавандулата, фасула, розата и др., за които по-подходящи са алкалните почви. Други пък растения, като пипера, кестена, актинидията (кивито), боровинката и др., се развиват добре върху кисели почви.

Извършените изследвания показват, че обработваемите почви постепенно се вкисляват. Причина за това на първо място е замърсяването на въздуха, но за ускоряването на този процес допринасят и прекомерната употреба на минерални торове, намаляването на органичните вещества в почвата и лошото й стопанисване. Основен метод за подобряване на агрохимичните и физичните свойства на кисели почви e варуването.