Важно е да знаете вида на почвата във вашата градина, защото от него зависи какви растения ще виреят най-добре у вас, а и какви мерки да предприемете, за да подобрите мястото си.

Песъчливата почва има свойството бързо да се затопля, лесно се проветрява, напоява и обработва. Недостатък е, че бързо се охлажда, не задържа добре вода, ако я наторите с оборски тор той бързо се разлага, отива в дълбочина и трябва да се полива много често.

За да подобрите песъчливата почва, използвайте предимно оборски тор, нанасяйте го отгоре и не го заравяйте. Торете с малки количества минерални торове, но по-често. Добре се отразява зеленото торене - заораване на зелена растителна маса от бобови растения, грах, фий, подхранване с чернозем богат на хумус.

Хумусно-песъчливата почва е една от най-добрите за обработване. Има свойството трайно да се затопля, проветрява се добре, задържа водата, минералните торове се запазват сравнително дълго време. Недостатък е, че вятърът отвява фините частици и повърхноста бързо изсъхва. При торене е добре да заравяте оборския тор, а минерални торове влагайте често и на малки количества. Торфът и разложения оборски тор не се закопават, а се използват като почвено покритие.

Глинесто-песъчливата почва е подходяща за много култури, добре се проветрява, задържа много добре минералните торове, оборският тор се оползотворява пълноценно, понася добре и говежди тор, задържа и оползотворява водата, обработва се нормално. Недостатък е, че не запазва дълго влагата, затова се използва почвено покритие, предпазващо я от изсъхване.

Глинестата почва задържа много добре водата, запазва и оползотворява много хубаво оборския тор. Недостатък е, че няма добро проветрение, напролет се затопля много бавно, трудно се обработва. За да се подобри дренажът на глинестата почва, в нея се внася смлян варовик с едрина на зърната 0,2 - 5 мм.

Блатистата почва добре задържа водата, отлично задържа минерални торове, богата е на хумус, но има тежък механичен състав. Препоръчително е в нея да се внесе ситен варовик, или доломит, за да се получи пропускливо дъно, а в горния почвен слой да се внесе едрозърнест пясък.

За да не допуснете грешка при преценката на почвата във вашата градина не трябва да гледате само най-горния слой, обикновено той е обработван и окултурен, най добре е преценката да се извърши от специалист. Внасянето на торове, борбата с вредителите, сеитбооборота - всичко това повишава почвеното плодородие. Чрез правилна обработка на почвата може да се увеличи дебелината на плодородния пласт и да се запази най-ценният повърхностен слой.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Подхранете почвата още през есента с торове

Биохумус или оборски тор - кое да изберем

Какво представлява калиевият тор, кога се прилага и защо?

Как да направим компост