Подобряването на биологичната активност на почвата чрез органичните торове, това е най-старата земеделска практика. Органичните торове подобряват физичните и химичните свойства на почвата, подобряват и нейната биологична активност. Те са основен източник на хумус, притежават мелиоративни свойства. Използването на животинските отпадъци за торене на почвата дават възможност за повторно използване на хранителните вещества. Органичните торове са изключително разнообразни, но основно се прилагат оборски тор, компос и птичи тор. Органичните торове представят постепенно и продължително подхранващо действие на растенията, тъй като се разлагат в продължение на дълъг период от време. Това им свойство на практика елиминира вероятността от прекомерно наторяване на почвата с вредни последици. При използването на органичните торове се проявяват и някои недостатъци, като ниското съдържани на хранителни вещества, вероятността от заплевяване на почвата е по-голяма. В един тон тор или компос може да се съдържа няколко милиона плевелни семена, които могат да покълнат. В оборския тор семената от плевелните растения идват от фуражите, постелките на животните и др. Ако в тора присъстват плевели, то ефектът от прилагането му е по-скоро отрицателен, отколкото положителен или равен на нула. Съществуват няколко правила, с които замърсяването на органични торове с плевелни семена може да бъде предотвратено: - Борба с плевелната растителност във фуражните култури;  Прибирането на фуражните култури преди по-голямата част от плевелните растения да са осеменени; Използване само на чисти от плевели култури за сено, а заплевените да се използват за производството на силаж или тревно брашно;  Хранене на говедата със смлени и запарени зърнени отпадъци; Унищожаване на плевелите на органичните торове преди цъфтежа. За решаването на последния проблем може да се прилага механичен, химичен или физичен метод. При механичния метод е необходимо най-горният слой на торта да се разбърква няколко пъти. Химическият метод е чрез обработка на торището с хербициди, а при физическият метод могат да се използват различни източници на радиация.