Всичко това можете да постигнете с листните торове на немската фирма ЛЕБОЗОЛ,тя е европейски лидер в листното хранене на растенията.гамата от макро и микро елементи е голяма и адаптирана към всеки един момент от развитието и нуждата на растението. Слънчогледът ви може да направи добри маслени показатели като използвате Бор в съчетание с молибден във фаза бутонизация,царевицата ще заложи добър и висок добив, ако се внесе Цинк,или след това един коктейл с макро елелменти.