Дините са взискателни към съдържанието на хранителни вещества в почвата. Изграждането на мощна коренова и листна система за сравнително кратък период от време е възможно само при наличие на достатъчно хранителни вещества в почвата. Особено благоприятно реагират дините на торене с добре разложен оборски тор. Освен вода, растенията усвояват от почвата азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра, желязо и малки количества манган мед, молибден и цинк. Макар, че всички изброени елементи имат значение за живота на растенията, най-важни са азот, фосфор и калий. Азотът е достъпен за растенията само във формата на минерални съединения, във вид на соли на азотната киселина и амония. Той влияе върху растежа и нарастването на вегетативните органи-стъбла, разклонения и листа. Всички растения реагират много бързо на азотното торене.Най-често използваните азотни торове са: Амониев нитрат /аманиева селитра/ - съдържа 33,5-34,5% азот в амониева и нитратна форма. Подходящ е за почти всички почвени типови и култури. Употребява се както за прдсеитбено торене, така и за подхранване. Физиологично кисел тор. Карбамит-Съдържа 46 % азот в амидна форма. Физиологично неутрален азотен тор. Подходящ е за всички почвени типове и видове растения, особено при поливни условия. Фосфорът влиза в състава на клетъчните ядра и участва в най-важните процеси на жизнената дейност на растенията. Когато растенията изпитват недостиг на фосфор в ранните етапи от живота си, то в последствие този недостиг не може да се компенсира. Поради това, голямо значение придобива достатъчното количество на фосфора  в периода на появата на пониците. Влиянието на засиленото фосфорно торене се изразява в по-ранно образуване на плодовете и семената.Използваните фосфорни торове са: Двоен суперфосфат- съдържа 38-42 % усвоим фосфор. Подходящ е за всички типове почви и видове култури. Внася се през есента с основната оработка на почвата и предсеитбено. Не се измива и при поливни условия. Троен суперфосфат-съдържа 46 % усвоим фосфор. Високо концентриран тор. Употребява се като двойния суперфосфат. Калий- играе важна роля в образуването и придвижването на въглехидратите в растението. При недостиг на калий тези процеси се подтискат. Калият се натрупва в младите тъкани и органи, където обмяната на веществата и делението на клетките е интензивно. Спомага за по-бързо формиране на плодовете. В плодовете на динята калият е повече от азота и фосфора.Най-често използваните торове са: Калиев фосфат – съдържа 50 % К2О. Подходящ е за всички почвени типове и видове култури.С предимство се използва в оранжерите. На тежки почви се внася с основната обработка, а на леки-предсетбено. Калиев хлорид – съдържа 48-60% К2О. Внася се с основната обработка на почвата. Не се използва при отглеждането в оранжерии. Динята не понася торене с този тор, защото е чуствителна към съдържанието на хлор в почвения разтвор. Растителна пепел – Получава се от изгаряне на дърва и растителни остатъци. Съдържа калий, фосфор и калций. Съдържанието на хранителни вещества зависи от какъв материал е получен. Обикновено най-високо е съдържанието на калий. Може да се използва и като мелиорант за кисели почви.