Африканската чума по свинете удари с нова сила животновъдния сектор у нас. За по-малко от седмица възникнаха две нови огнища на опасната инфекция. Потърпевши са два големи индустриални свинекомплекса, които са в групата на обектите с най-висока степен на биосигурност.

Чумата не подмина още една индустриална ферма

Трагедията за собствениците и стопаните на тези животновъдни комплекси е огромна. Заради опасния вирус те губят хиляди прасета и милиони левове, а предприятията ще останат затворени месеци наред.

Какво се случва в животновъдните стопанства, след като лабораторните изследвания потвърдят страшната диагноза АЧС? Завесата над тях повдига ветеринарният лекар на Агри.БГ д-р Тихомир Сеферинов.

Ключово е да се действа бързо.

При откриването на нов случай на АЧС бързите действия са от решаващо значение, за да се избегне по-нататъшното разпространение на вируса. Препоръчва се проследяване на всички движения на прасета от засегнатата ферма най-малко 15 дни назад, което съответства на инкубационния период.

Освен това свинеферми, които са имали някаква епидемиологична връзка - изпращали са или са получавали прасета от огнището, трябва да бъдат поставени под строга карантина. Оттам се вземат проби, за да се изключи съмнението за наличие на инфекцията от АЧС.

Коли и камиони задължително се дезинфекцират.

Камионите за живи животни, които последно са използвани във фермата, трябва незабавно да бъдат изпратени за цялостно  измиване и дезинфекция, като им се осигури достатачно време за контакт с дезинфектанта и последващо изсушаване.

Създава се защитен периметър.

За да се ограничи разпространението на вируса, трябва да се дефинират 3 области или периметри около засегнатото място. 

Първата зона е инфектираната ферма и най-близката и прилижаща територия, която се обозначава като „зона на огнището“. Тя е с радиус 1 км.

Втората зона е наречена „контролна зона“, има радиус от 3-5 км около засегнатото стопанство.

Третата зона е „зона за наблюдение“. Тя е с радиус от 10 км или повече в зависимост от географските условия и броя на свинефермите в района и други фактори.

В зоната на огнището действат редица забрани.

Забранява се влизането на всички външни хора, с изключение на тези, които извършват почистване и дезинфекция, както и на епизоотичните специалисти. Спират се всички видове входящ и изходящ транспорт с изключение на превозите, които са свързани с отстраняването на заразата.

Не се допуска продажба или преместване на прасета извън зоната. Забранява се клането, продажбата на месо, субпродукти и фуражи.

Поставят се на контролно-пропускателни пунктове и дезинфекционни бариери на входовете и изходите на контролираната зона. Всяко превозно средство, което излиза от огнещето на заболяването, се дезинфекцира, като се следи за липса на течове и наличие на покривала.

На контролните пунктове се извършва смяна на дрехите и на обувките. Не бива да се допуска делнично облекло и обувки в инфектираната зона, тъй като те на практика не подлежат на ефикасна дезинфекция.

Една от най-неприятните мерки е, че се налага унищожаване на всички бездомни животни в огнището на инфекцията и около него. 

Евтаназията

По безкръвен начин се евтаназират всички свине. Труповете, техните продукти и животинските отпадъци се загробват на дълбочина най-малко 4 метра. Особено внимание е необходимо към животинските продукти - вирусът на АЧС се намира в най-голямо количества в кръвта на животините.

Първи се загробват животните от най-тежко засегнатата част на фермата, за да се ограничи броят на заразените прасета и да се сведе до минимум вирусното натоварване в околната среда.

Провежда се фумигация – това е метод за контрол на вредителите, при който пространството се изпълва изцяло с отровен газ. Целта е да се предотврати механично или биологично разпространение на вируса от гризачи, кърлежи, насекоми.

Правилно е ямата да се покрие със слой сух дезинфектант, нанесен върху повърхността. Мястото на загробване трябва да се огради, за да се избегне достъпът на хора и животни.

Правилна дезинфекция 

АЧС вирусът е устойчив в околната среда. Важно е да се създаде неблагоприятна среда, за да се намали неговата възможности за оцеляване.

Дезинфектантът е ефективен, само когато са спазени инструкциите на производителя. Преди третирането е задължително да се отстранят всички органични материали. Това се прави с алкален детергент.

След измиването е необходимо време за изсушаване, преди да се използва дезинфектант. След това трябва да се осигури достатъчно време на препарата, за да подейства.

Почистване и обработка в сградите 

Тъй като АЧС е много устойчив, жизненоважно е да се почистят и дезинфекцират правилно всички материали, които може да са били в контакт с вируса.

Оборудването във фермата - боксове, хранилки, скари, трябва да се демонтират. Извършва се механично отстраняване на всички органични материали - фураж, изпражнения, мърсотия.

На ръка се измиват чувствителното към вода електронно оборудване - например контролери, сензори и други, като се използва кърпа, напоена с дезинфектант.  

Оборудване, което не може да бъде дезинфекцирано правилно, се изхвърля или изгаря. След измиването с вода върху всички повърхности се нанася алкален детергент. След това отново се изплаква с вода и се оставя да изсъхне.

Нанася се дезинфектант върху всички повърхности, като се спазват инструкциите на производителя. Трябва да се осигури максимално време за контакт. 

Добре е стайната температура да се повиши, ако е възможно, за да се увеличи ефективността на дезинфекцията. Накрая всички дрехи, използвани при дезинфекцията, се изхвърлят.
Предприемат се мерки и извън производствените сгради.

Опасност от замърсявания с вируса на околната среда извън сградите.

Това е потенциален резервоар за чумата и крие риск за повторното инфектиране на фермата. 

Полезно е цялата територия на засегнатата ферма да се покрие със сух  дезинфектант - например 25% суха белина в доза 2 кг/кв. метър.

Фуражът, останал в хранителните силози, трябва да бъде унищожен, заровен. Силозите и хранителната система като цяло също трябва да бъдат дезинфекцирани.  

Цялата ферма се затваря, а достъпът до нея се забранява до премахването на карантината.

Следете темата ТУК.