Анемия при прасетата
Анемията при прасетата възниква при недостиг на желязо и поради други причини, свързани със синтезирането на хемоглубина и еритропоезата.
През първите 10 дни от раждането на прасетата се наблюдава така наречената физиологична анемия, при която моглубинът и еритроцитите намаляват. При различни други заболявания също може да се установи анемия, но на първо място остава недостигът на желязо в храната на бременните свине и на прасетата.
Болестта е характерна с избледняване на кожата - порцеланова и на лигавиците на очите, с поява на диария и закържавяване.
Анемията при прасетата се лекува, като подкожно  или мускулно на прасетата се инжектират железни препарати на 2-рия и8-ия ден след раждането, а при нужда и по-късно. С профилактична цел в храната на свинете майки се включва микроелементна смеска, съдържаща железни соли или с мократа храна се дават железен сулфат и меден сулфат в дози, определени от ветеринарния лекар.

Отравяне с готварска сол
Фуражът за млади свине не трябва да съдържа повече от 0, 5% готварска сол. За възрастните свине лимитът е до 0,8%.
Отравянията с готварска сол са чести случаи във фермите, в които се дават за храна кухненски отпадъци, отпадъци от млекопреработването, от рибната промишленост и др., където се влагат по-големи количества сол. Отравянето настъпва бързо и в тежка форма, особено ако свинете са били лишени от вода за пиене. Острото отравяне е в резултат на поемането на повече сол, а хроничното  - на недостиг на вода за пиене.
Клиничните  признаци са силно изразена жажда, сърбеж, слабост, губене на ориентация, изпадане в кризи и бързо настъпваща смърт.
Няма специфични противоотровни средства. Даването на вода е оправдано при по-леко болните животни.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Хранене и грижи за прасетата бозайници

Хранене на ремонтни прасета

Водата - значението и за свинете

Възрастови изменения в храносмилателната система на прасетата

Здраве и здравеопазване на свинете