Ремонтните прасета към момента на използване трябва да се намират в добра разплодна кондиция. За целта е необходимо да се хранят така, че да се получат добре развити здрави животни с високи репродуктивни качества, но без признаци на затлъстяване.

Целесъобразно е ремонтните прасета да се хранят ограничено по норми. Отрицателно въздействие върху разплодната кондиция може да предизвика, както системното недохранване, така и прехранването. До прехранване може да се стигне, особено когато животните се хранят на воля след 6-месечна възраст. При ремонтните прасета не е необходимо да се преследва максимален прираст, а около 600-650 г при мъжките и 450-550 г при женските. Това може да се постигне с дажби от комбиниран фураж в размер на 1,7-2,3 и 2,3-2,9 кг при мъжките и 1,5-2 и 2-2,5 кг при женските съответно за подпериодите от 30 до 60 и от 60 до 100 кг жива маса. Данните са ориентировъчни.

На ремонтните прасета може да се дават стартерни смески до 30-35 кг жива маса, а след това докъм момента на използването им - смеска както за първия период на угояването. Освен смеските от концентрирани фуражи в дажбата може да се включат люцерново брашно. кореноплоди и сочноплоди през зимата, зелени треви през лятото и др.

Смеските се дават в навлажнено, брашнесто или гранулирано състояние. Храненето на ремонтните прасета е групово или индивидуално в зависимост от системна на отглеждане. Дажбата на прасетата се дава двукратно. Животните получават вода на воля.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Храненето на прасетата и качество на месото

Правилно подхранваните прасета се развиват по-добре

Избор на прасета за угояване

Водата е един от главните елементи на храненето на свинете