Дюрок (Duroc) е една от най-старите породи в САЩ. По броя на свинете в САЩ породата винаги е била на първо място.

Свинете от породата Дюрок (Duroc) притежават бакъреночервен цвят с различни оттенъци. При клане свинете трябва да се одират. Породата Дюрок (Duroc) се отглежда за месо. Животните не притежават класическата удължена форма на средната част на тялото както породата ландрас. Главата е малка, ушите са средно големи като клонят към малки и са наведени над очите. Бутовете са много добре развити и оформени. Краката са здрави, с яки кости, пригодени за пасищно отглеждане.

Живата маса на свинете майки от породата Дюрок (Duroc) е 230 - 280, а на нерезите - до 350 кг. Плодовитостта им е сравнително висока - 9 - 10 прасета от едно прасило. Дюрокът е порода с много висока скорост на растежа. Месото притежава добри вкусови качества и висок кланичен рандеман.

В България дюрокът е внесен в началото на осемдесетте години. Породата Дюрок (Duroc) е използувана за промишлено кръстосване и за създаване на нови хибридни линии.

Източник: http://zooferma.com/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как да получим здрави прасенца

Водата е един от главните елементи на храненето на свинете

Голямата бяла свиня е една от най-разпространените и перспективни породи в света

Избор на прасета за угояване