През месец август продължава развитието на най-важните неприятели по основните овощни видове – ябълки и круши. Това налага вземането на растителнозащитни мерки при установяване на вредност в овощните градини. При ябълката трябва да се следи за появата на ябълковия плодов червей. Характерно за второто поколение на неприятеля, че летежът и развитието му са в по-продължителен период до 35 дни. Това зависи от метеорологичната обстановка и са чести случаите когато той нанася най-много вреди от средата на август до края на месец септември. Решения за борба срещу ябълковия плодов червей се взимат в зависимост от конкретното състояние на овощната градина. Прагът на икономическата вредност за третиране на второто поколение на ябълковия червей е 1,2-1,5% пресни вгризвания. Насажденията се пръскат с е дин от следните инсектициди- нуреле Д-0,05%, релдан 50ЕК – 0,1%, суми алфа 5ЕК- 0,02%1 нексид 015КС-0,03% и др. С тези препарати се пръскат късните круши идлюли. При сливите се следи за намножаване на сливовия плодов червей. ПИВ -0,8-1 % пресни вгризвания на дърво. Предвид зреенето на плодовете от този вид през втората половина на август, наложително е съобразяване с карантинния срок на употребените препарати. Сливите могат да се пръскат с – възтак нов 100ЕК-0,0125%, децис 25ВГ- 0,003%, карате зеон -0,02%1 авант 15СК – 0,035% и др. Обработката на овощните градини продължава и през месец август, като е необходима механична и химична борба с плевелите в редовете и междуредията. През този месец се прибират среднокъсните сортови праскови, нектариновите сортове, както и сортовете, предназначени за преработка. Започва беритбата на средно ранните сортове ябълки, круши и сливи. Месецът е най-благоприятен за облагородяване на спяща пъпка в овощните разсадници.