Отглеждането на култивирана печурка е една от възможностите за развитие на собствен бизнес.

Морфологични особености на печурката

 • - хетеротрофна сапрофитна гъба
 • - състои се от талус (мицел) и плодно тяло
 • - плодното тяло се състои от пънче и гугличка

Нарастване на плодните тела:

 • - за 7-20 дни в зависимост от температурния режим в гъбарника.

Посадъчен материал - МИЦЕЛ, който се произвежда в специални лаборатории.

Биологични особености на печурката

 • - Светлина

- не е необходима дори е вредна - затопля въздуха и намалява относителната му влажност, стимулира развитието на неприятели.

 • - Топлина

При отглеждане на двуспорова (зимна) печурка:

- оптимална температура на компоста за прорастване на мицела е 22-26ºС

- температура на въздуха в гъбарника за плодообразуване 16-20ºС.

При отглеждане на четириспорова (лятна) печурка:

- оптимална температура на компоста за прорастване на мицела е 20-30ºС

- температура на въздуха в гъбарника за плодообразуване - 25ºС.

 • Хранителна среда

- Компост - конски тор примесен със слама ( вместо слама може да се използва още и грубо сено, какалашки, царевичак, ленени отпадъци от промишлеността, градински отпадъци, дървени стърготини, борови кори и други ), гипс или варовик (20 кг/т конски тор), азотни торове, суперфосфат, калиева сол, микроелементи.

Видове гъбарници

Подземни помещения - бивши каменни кариери, минни галерии, скривалища, бункери и изби под частни и обществени постройки.

Надземни помещения - стари дебелостенни постройки, като обори, конюшни, свинарници, плевни, фабрики, казарми, обикновени къщи и други.

Оранжерии в които няма необходимите условия и може да се произведе само една годишна реколта през есента.

Сезонни гъбарници в тютютневи сушилни, обзаведени с отоплителни, парни и вентилационни съоръжения.

Сезонни гъбарници в хладилни плодохранилища - могат да се използват като гъбарници през 5-6 месеца в годината чрез преустройство на вентилационната система.

Изисквания към приспособените за гъбарници помещения

 • Гладък бетонен под.
 • Канализация за отвеждане на измивните води в специална шахта.
 • Стелажи - единични и двойни. Единичният се разполага край стената с ширина 70-80 см. Двойният е широк 1,40 м. Минимално разстояние между стелажите - 60 см, като първия етаж се повдига на 30 см от пода, а разстоянието между най-горния и тавана трябва да бъде 1 м. Стелажите е най-добре да бъдат три.

- Материали за стелажни дъна - дъски, летви, разкован амбалаж, дъсчени капаци, стъбла от слънчоглед или сорго, полиетиленови изрезки и други. Конструкцията на стелажите е от винкел.

Общи изисквания

 • Една полиетиленова торба съдържа 30 кг компост;
 • Една полиетиленова торба се зарежда с 90 гр. мицел;
 • Една полиетиленова торба съдържа 3,5 кг пепелина;
 • 8-9 броя полиетиленови торби се разполагат в 1 кв. м. площ;
 • Един цикъл на производство е с продължителност 3 месеца.

Добиви, реализация

* От една полиетиленова торба се получават около 1,7-1,8 кг прясна култивирана печурка.

* Цена на реализация 2,50 лв./кг на прясна култивирана печурка.

АВТОР: д-р МИЛКА НАНОВАОССЗ-Плевен
ул. Васил Левски, № 1, офис 312; 313; 314
Тел: 064/ 804 3640887/ 896 979