Едно от най-странните заболявания по овощните дървета е „посребряването” на листата. То обикновено се наблюдава през втората половина на вегетационния период. Получило е наименование сребърен или оловен лист. Често се среща при прасковите, кайсиите, ябълките, крушите.

Каква е причината за промяна на естествения цвят на листата?

Болестта сребърен лист (Chondrostereum purpureum) може да бъде причинена от гъба и тогава тя има инфекциозен характер и се разпространява от дърво на дърво. Има обаче случаи, когато тя е резултат от физиологични промени в съответните листа и проявата й се преустановява с листопада.

Инфекциозният сребърен лист е характерен за старите, занемарени дървета, за градините в съседство с горски площи, особено, ако са в засенчени влажни места. През рани гъбата навлиза в тъканите на дървото и причинява гниене на дървесината. Отделят се токсини, които се пренасят със соковете до листата. Под тяхно въздействие покривната им тъкан (епидермисът) се отделя от намиращата са под нея (мезофил) и помежду им прониква въздух. Именно той придава оловния или сребърен нюанс. По загиналите части на кората се образуват многобройни кожовидни гъбички с пурпурен цвят отдолу. Най-често болестта са проявява по отделни листа или клони и постепенно обхваща цялата корона. Около по-силно нападнато дърво се образуват огнища от засегнати в различна степен дървета, възможно е обаче болното дърво през следващата година през целия вегетационен период да запази листната си маса нормално зелена. Защо? Гъбата е слаб паразит и при условия, благоприятни за нормалното развитие на овощните култури, включително и добре положени грижи, растителният организъм е в състояние да превъзмогне вредното й въздействие. А то се състои не само в промяната на листата, но и в затормозява развитието и преждевременно загиване на дърветата.

Неинфекциозният сребърен лист е свързан с неправилен воден режим. Затова са среща в горещите месеци - в края на юли и през август. И тук причината е, че листният епидермис са отделя от мазофила и между тях навлиза въздух. То обаче е резултат на силно нарушения баланс между водоснабдяването на листата от кореновата система и отделянето на водни пари от тях (транспирация).

За да бъдат опазени овощните дървета от неприятните последици на оловния лист, основното е да се полагат добри грижи за развитието им. Ако те са силни ще издържат на неблагоприятни външни условия - суша и високи температури както и на слабите гъбни паразити, какъвто е причинителят на инфекциозното заболяване.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Растения защитават растения

Не подценявайте борбата срещу крушовия плодов червей

Гъботворка - опасен листогризещ неприятел на овощните дървета и на дъбовите насаждения

Кога и как да садим ягоди?