Поповото прасе (Gryllotalpa gryllotalpa) е всеядно насекомо. Напада всички зеленчукови и цветни култури, отглеждани в култивационни съоръжения и на полето. Поврежда житните култури, етерично-маслените и лекарствените растения, розата, младите овощни и лозови насаждения и мн. др. Освен с растения поповото прасе може да се храни и с земни червеи, ларви на други насекоми и т.н.

Поповото прасе е почвено насекомо, което излиза на повърхността само нощем. Изгризва младите растения главно под земята и на повърхността й. Присъствието му се познава както по прегризаните растения, така и по плитките, изпъкнали над повърхността на почвата ходове с пробити тук-там малки дупки. В специални по-дълбоки ходове поповото прасе устройва своето гнездо, където отглежда ларвите си. Поповото прасе развива 1 поколение годишно и зимува като ларва, нимфа и възрастно в почвата, в парниците и в куповете с оборски тор. Мъжките прелитат на къси разстояния.

Неприятели по зеленчуковите култури

Борбата с поповото прасе

Борбата с поповото прасе трябва да се прилага напролет и е насочена основно срещу презимувалите индивиди. Най-често борбата с поповото прасе се води чрез разхвърляне на различни отровни примамки от зърно (пшеница, ечемик, царевица) примесено с инсектицид и растителна мазнина. Доза на 100 кг зърно се прибавят 3-4 литра инсектицид (Дурсбан 4 ЕК, Актелик 50 ЕК, Би-58 и др.). Разхвърлят се по 3-4 кг/дка преди засаждането, като се заравят плитко чрез брануване (може да се поставят и в ходовете).

При нападение на по-големи площи се прилага внасяне на гранулирани инсектициди, които се заравят на малка дълбочина. Единственият регистриран инсектицид е Мезурол Шнекенкорн 4 Г - 250 г/дка. Ефективни срещу поповото прасе са и средствата регистрирани за хоботници и телени червеи (Мокап 10 Г - 4 кг/дка и др.).

Обработката на почвата също спомага за разрушаване ходовете и гнездата на поповото прасе, както и унищожаване на различните му стадии. На малки площи могат да бъдат използвани водни капани поставени в неголеми ямки и заровени до горния ръб на съда. Разхвърляне на купчини оборски тор в които се събира поповото прасе. Събраните в капаните и оборския тор попови прасета се унищожават.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Календар Зеленчукопроизводство

Производство на домати в полиетиленови оранжерии

Попово прасе