ТRIFENDER WP Пред очите му загива произведената с много труд и скъпи средства продукция, но въпреки това продължава да я мори с химикали.

Много от „Био” институциите и големите „Био” производители тръбят, че са загрижени за опазване на околната среда, но въпреки това продължават да си затварят очите за фактите. Монопола в сектора се диктува от тяхната консултантска „препоръка”.

В условията на постоянните превалявания и опасност от бактериални и гъбни зарази и болести, особено ефективен е микробиологичния продукт за защита на растенията ТRIFENDER WP. Той действа и като системен /в почвата/, и като контактен /върху листата и плода/. Активното вещество се състои от (5x108 бр/г) от щама T1 (NCAIM 68/2006) антагонистични гъбички Trichoderma asperellum.

Продуктът съдържа концентрат на живи организми, които образуват колонии, локализирани около корените. По този начин ТRIFENDER WP съдейства за защитата и растежа на растенията, като извършва конкурентни действия чрез премахване на някои от патогенните гъби и бактерии, и неутрализира Phytium, Fussarium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Botrytis Cinerea, Phytophthora infestans, Cladosporium fulvum и др. Продуктът показва добри резултати и елиминира сивото и кафяво гниене на растението и плода.

Trichoderma asperellum TRIFENDER WP влияят непосредствено върху хормоналната система на растенията, които започват да се защитават срещу нахлуването на патогени. Същевременно спорите на гъбичките не проникват в културата. Trichoderma asperellum създава имунна резистенция, която осигурява защита от проникването на гъбни зарази в растенията и така ги прави по-здрави. Гъбичките произвеждат фитохормони, стимулиращи растежа на растенията, превръщат микроелементите в лесно усвоими като храна, неутрализират вредните вещества, разграждат целулозата.

TRIFENDER WP извършва антибиоза, микропаразитизъм, системно придобита резистентност, репелентно въздействие върху някои вредители (паразитиране върху инсектите), а определени вредители избягват териториите, обработени с Trichoderma asperellum, която произвежда ензима хитиназа, разграждащ хитиновата им обвивка.

Попаднали в почвата, спорите на Trichoderma asperellum директно паразитират върху намиращите се там вредители и техните производни (микросклероции, мицели, спори, яйца) и отблъскват неприятели от вида на телен червей, нематоди, и други вредители и насекоми.

Продуктът TRIFENDER възстановява биологичните свойства на почвите и субстратите, влошени от предишни неправилни обработки. С негова помощ може да не се прилага сеитбооборот, защото той дава възможност за многогодишно засаждане на една и съща култура върху една и съща площ.

Повече за TRIFENDER ще прочетете на www.trifenderbg.com.