Грижи за пшеницата през есено-зимния период

пшеница Грижите за пшеницата през този период се заключават основно в борба с плевелите и неприятелите. Пшеницата засята например след житен предшественик, често бива нападана от житен бегач, а през периода също може да се засегне и от шведска или хесенска муха. Борбата с тези неприятели се води с инсектициди. През зимата най-много проблеми настъпват вследствие на неблагоприятните зимни условия и обстановка. Например при липса на снежна покривка, растенията често измръзват. Все пак различните видове и сортове пшеница са и с различна студоустойчивост, като отбележим, че твърдата пшеница измръзва по-лесно от меката. Използването обаче на различни видове агротехнически мероприятия, като сеитба с едри семена, използване на студеноустойчиви сортове и оптимално торене, може да се допринесе и благоприятства закаляването на пшеницата и нейната по-висока устойчивост на неблагоприятен климат.

Грижи за пшеницата през пролетния и раннопролетния период

През този период пшеницата често загива от липсата на кислород под водата и не понася застояла вода. Растенията се изтощават и отслабват, като в същото време стават податливи на други въздействия от които могат да загинат. За да не се удавят растенията след топенето на снеговете, трябва да се прекарат бразди за оттичане на водата още по време на сеитбата. В края на зимата може да се наблюдава така нареченото изтегляне, което бива активно и пасивно. Причини за пасивното изтегляне са пропуски в агротехниката и лошо подготвена и неулегнала почва. Активното изтегляне от своя страна се наблюдава при замръзване и отмръзване на почвата в студени нощи и в ясни слънчеви дни, като част от корените на растението се откъсват, а възелът на братене се оголва, вследствие на което посевите лесно измръзват и се изсушават. Най-сигурно средство срещу тази повреда е извършване на своевременна сеитба в улегнала почва, като след просъхване на почвата напролет, се валират и се подхранят с азотни торове. Подхранването с азотни торове е едно от първите пролетни мероприятия.

Пшеницата има склонност към полягане, като тук се препоръчва брануването с тежки брани напречно на редове, за да се намали гъстотата на посевите, които са избуяли и силно сгъстени. По принцип срещу полягане се използват различни препарати и като последна мярка изпасване от овце при суха почва.

Растителната защита и борбата срещу плевелите

Растителната защита представлява контрол върху плевелите, болестите и неприятелите при пшеницата. Борбата с плевелите се извежда чрез правилна агротехника (сеитбооборот, обработка на почвата и сеитба) и чрез хербицид. Прилагането на хербициди най-често е към края на фаза братене (втората половина на март). Борбата с болестите по пшеницата става чрез избор на устойчиви на болести сортове пшеница, агротехнически средства (сеитбооборот, оптимална агротехника), третиране на семената и третиране на посева с фунгициди. Семената задължително се третират срещу главни, а при спазването на всички други условия посевите се третират в редки случаи. Непосредствено след сеитбата площите се третират с почвено-контактни хербициди.

Третирането на пшеницата с хербициди може да се извърши наземно или със самолет, като всеки един от методите на третиране си има своите предимства и недостатъци.

Напояване на пшеницата

Напояването на пшеницата е един от интензивните фактори за получаване на добри добиви. Нормално у нас падналите валежи не задоволяват тази земеделска култура и за целта е нужно напояване. Поливките на пшеницата са предпосевни и вегетационни, като предпосевните се извършват при силно есенно засушаване и спомагат значително запасяването на почвения слой с вода, а с вегетационните предимно се цели да се поддържа оптимална влажност. Поливките във фазите на вретене и изкласяване са с решаващо значение за пшеницата.

Борбата с болестите по пшеницата

Борбата с болестите е основната грижа на фермерите, поради съществуването на голям брой икономически важни болести. Това са: брашнеста мана, кафява ръжда, базично гниене, жълтата и черна ръжди, септориозата, кореновото гниене, бактериоза.

Борбата с болестите по пшеницата с агротехнически средства се състои основно в избора на сортов състав и устойчивостта към болести, отглеждане на пшеницата в сеитбоообръщение и избягването на много ранна сеитба.

Борбата с химически средства се води чрез обеззаразяване на семената и пръскане през вегетацията.

Борба срещу неприятелите при пшеницата

Борбата срещу неприятелите при пшеницата се води чрез интегрирана растителна защита, като агротехническите средства са спазване на сеитбообращението, унищожаване на плевелите чрез механични обработки, оптимални посевна норма и торене и своевременно прибиране на предшествениците.

Борба срещу неприятели, като житния бегач, житните бълхи, цикадки и листни въшки се води с химични препарати.