Гниенето на корените и основите на житните растения се причиняват от комплекс от почвени фитопатогени, които предизвикват специфични симптоми. В миналото тези болести са имали по-малко икономическо значение за производството, но с въвеждане на новите технологии за отглеждане на зърнените култури, тяхното значение и вредоносност силно нарасна. Особено много допринесоха за това монокултурното отглеждане, по-голямата гъстота на посевите, обилното торене с азотни торове и други.

Тези болести нападат и причиняват гниене на първичните и вторичните корени на още младите растения. В по-напредналите фази до края на вегетационния период предизвикват гниене на корените, на подземните междувъзлия и на основите на житните растения. Външно последните изглеждат потиснати, изостават в растежа и развитието или се пречупват в основата и нолягат. Много често те водят до загиване на растенията в различни фази от тяхното развитие-от покълнването на семената до настъпване на пълна зрелост.

Наименованието на болестите отразяват най-характерните им външни признаци - черно кореново гниене, гниене на основите или са свързани с името на техните причинители - хелминтоспороза, фузариоза.