Фитофторното гниене е силно вредоносна болест за късното полско производство на безколови домати, обикновено предназначени за преработка.

Как да се разпознава фитофторно гниене по доматите?

Проявите на фитофторното гниене в зависимост от възрастта на растенията и органите, по които се развива, са различни. В най-ранна фаза от развитието на доматовите растения (фаза разсад) заболяването се проявява като типично сечене или кореново и базично гниене на вече израсналите растения. При току-що разсадените растения в основата на стъблото се появяват воднисти петна, които прекъсват сокодвижението. Нападнатите растения пожълтяват, а по-късно завяхват и изсъхват. Именно фитофторното гниене е причина за пропадане на растенията след засаждането им на постоянно място.

Често разсаждането на растенията се извършва дълбоко, така че плодовете от най-долната китка или част от тях лежат върху почвената повърхност. По тези плодове се образуват големи, сиви, сравнително меки петна, които лесно се разпознават по потъмнелите, вписани един в друг по-тъмни кръгове, наподобяващи еленово око, откъдето болестта носи името си. Такива плодове изгниват и окапват. В местата, където се допират, патогенът се прехвърля върху здравите плодове. При по-ниска влажност външните признаци на болестта по плодовете са повърхностни, грапави, без зониране и силно наподобяват повредите, причинени от маната по доматите. Петната бързо обхващат целите плодове, които при влажно време се покриват с плътен бял налеп.

При допир от долните китки патогенът преминава върху по-горните и ако условията са благоприятни, за кратко време може да обхване всички плодове.

Кой причинява фитофторното гниене и как протича неговото развитие?

Причинителят на фитофторно гниене по доматите е типичен почвообитаващ патоген, наречен Phytophthora parasitica var. nicotiana. Развива се в почвата сапрофитно, но при наличие на растения и благоприятни условия - влага и температура - заразява веднага. Най-благоприятна температура за неговото развитие е 30-32°С, но може да заразява и при 10-12°С. Проявите на болестта са силни при интензивни дъждове или при прекомерно поливане, когато върху почвената повърхност се задържи свободна вода.

Характерна особеност на причинителя на фитофторното гниене е, че се запазва много добре в почвата продължително време. При по-ниски температури на открито той често загива, но се запазва в култивационните съоръжения, особено в стоманено-стъклените. Гъбата е водолюбива (развива се и във водните басейни), поради което лесно може да попадне в почвата с помощта на поливните води.

Съществуват големи различия в устойчивостта на кореновата система на различните сортове домати спрямо фитофторното гниене.

Може ли да се предпазят доматите от фитофторно гниене?

Срещу сеченето като форма на проявление на заболяването е необходимо да се вземат всички необходими растителнозащитни мерки, описани в статията „Борба със сеченето по разсада”.

За да се предотвратят повредите е необходимо балансирано поливане чрез по-чести, но по-слаби поливки или приложение на капково поливане. Безколовите сортове домати трябва да се отглеждат върху дренирани, подравнени площи или върху добре оформени високи лехи, които да се поддържат през целия вегетационен сезон. При поява на болестта фитофторно гниене могат да се извършат третирания с препаратите: Верита ВГ - 0.15%, Куадрис 25 СК - 0,075%, Корсейт М ДФ - 0,25%, Манкоцеб 80 ВП - 0,25%, Полирам ДФ - 0,2%, Превикур 607 СЛ - 0,25%, Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0,25% и други. При фитофторното гниене задължително се изисква и качествено напръскване на почвата под растенията. Добри резултати за ограничаване развитието на фитофторното гниене се наблюдават при гравитачно поливане със син камък.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на ранни домати в полиетиленови оранжерии

Листно завиване по доматите

Листна плесен при доматите

Магнезиевото гладуване при доматите е широко разпространено в оранжериите