При чести тихи валежи и висока влажност има условия за поява на картофена мана по домати и картофи, мани по лукови и зелеви, фитофторно гниене по дамати при интензивни валежи-черни листни петна, когато валежите са придружени със силен вятър – -бактерийни петосвания и пригори по домати и пипер. При наличието на условия и при установяване на батнериози се пръска с 0,3% шампион, 0,3% косайд, 0,3% фунгуран, а при краставиците – 0,15% от същите.


При фитофорното гниене загнива основата на стъблото, листата, дръжките и плодовете на доматите, които лежат върху почвата. Повредата по плодовете е известна като “еленово око”, поради характерната рисунка от концентрични ивици. За борба трябва да се използват медсъдържащи  фунгициди- 0,4 на сто% купертин, 0,25% меден оксихлорид, 0,25% корсейд РДФ, 0,3% купроксат, 0,15% фунгуран, 0,15% шампион, като е добре да се напръска по възможност и почвената повърхност.

 


При краставиците и пъпешите е възможно поява на “кубинска мана”, за борба с която се пръска с посочените при оранжерийните култури фунгициди. Обикновено през първата деседневка на юни се появява цикадката Хиалестес обзолетус, която пренася столбур по пипер, домати, патладжан, целина и др. Борбата се провежда по сигнал на прогнозните служби, като се правят няколко пръскания през 10-12 дни със 100 мл Би 58, 25 г моспилан, 150 мл актелик, 70 мл нуреле Д, 20 мл. вазтак нов 100ЕК, 20 мл бомиган-алфациперметрин, 20 мл талстар за 1 дка. Срещу преносителя на бронзовостта по домати, пипер, патладжан и др.- тютюневия трипс, се прилагат препоръчаните при разсадите и оранжерийното производство инсектициди.

 


Срещу колорадски бръмбар по картофи, патладжан, домати се пръска при установяване  на ларви и се пръска: 100 мл лиросект, 6г моспилан, 6 г актара, 10 мл калипсо, 15 мл карате зеон, 10 мл вазтак нов 100 ЕК, 20 мл децис, 30 мл нексид, 10 мл сипервет, 10 мл фюри за 1 дка. През този месец често валежите преминават в градушки. Оценка на щетите се прави след 2-3 дни. На малки площи е възможно да се отстранятсилно повредените растителни части. Не се пръска с бордолезов разтвор!

 


След около седмица посевите се пръскат с 0,15% шампион, задължително се прибавя 0,05% прилепител. Прави се подхранване с 10-20 кг/дка амониева селитра. По преценка пестицидните разтвори се комбинират и с листен тор.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Най-честите болести при пипера и начин да се справим с тях

Кафяви листни петна по доматите - алтернария (Alternaria solani)

Тънкости за повече домати