Листните петносвания (септориози) са специфична група болести, характеризиращи се главно с повреди по листната маса. Някои от тях обаче нападат и останалите части на растенията, при което често стават причина за значителни загуби от доматовото производство. При условията на нашата страна се срещат главно две заболявания - бели и черни листни петна. Нападат доматените посеви както на открито, обикновено във втората половина на вегетационния сезон, и по-рядко - при оранжерийно производство.

Как да се разпознават белите листни петна (септориоза) по доматите?

Болестта се развива предимно по доматите, които се отглеждат на открито. Първите признаци на белите листни петна по доматите се проявяват рано напролет, непосредствено след прихващане на растенията. По най-ниско разположените листа се появяват малки воднисти петънца, които често остават незабелязани. Много скоро тъканта в тях загива и листата се изпъстрят с голям брой дребни, кръгли, белезникави петънца, като периферията остава тъмнокафяво-виолетова. При по-внимателен преглед в центъра на белезникавите петънца се забелязват множество дребни точици, които представляват плодните тела на причинителите на тези болести, които са добре видими и с невъоръжено око. От долните листа на растението болестта бързо се придвижва към по-горните етажи. По-силно нападнатите листа пожълтяват и некротират, като остават да висят по стъблото. Стъблата, листните дръжки и плодовете по-рядко се нападат.

Кой е причинителят на белите листни петна и как протича неговото развитие?

Белите листни петна по доматите се причиняват от гъбата Septoria lycopersici, поради което някои наричат болестта септориоза. За развитие на гъбата са благоприятни високата относителна влажност на въздуха и температурите между 15 и 34°С.

През неблагоприятния за нейното развитие период от годината гъбата се запазва като спори в плодните тела, намиращи се по листата, останали в почвата. Напролет с повишаване на температурите и при подходяща влажност (това съвпада с изнасянето на доматите) спорите излизат от плодните тела и извършват заразяване по най-ниско разположените листа.

При висока относителна влажност на въздуха (над 75-80%) и температура 25°С гъбата може да обезлити посева изцяло.

Мерки за борба с белите листни петна по доматите

  • Съблюдаване на 3-годишно сеитбообращение, за да се унищожи инфекцията, намираща се в почвата.
  • Отглеждане на културите върху леки и добре дренирани площи, като се поддържа балансиран поливен режим. Трябва да се избягват всички начини на поливане на доматите, които са свързани със силно разпръскване на водни капки.
  • Използване на здраво семе или след обеззаразяване.
  • Задължително бракуване на всички семенни растения, показващи признаци на болестта, и унищожаване на растителните остатъци след прибиране на реколтата чрез дълбоко заораване.
  • Могат да се извършват и фунгицидни третирания с препаратите Дитан М 45 - 0,2%, Топсин М 70 ВП - 0,1% и др.
  • ВИЖТЕ ОЩЕ:
  • Приготвяне на работни разтвори за растителна защита
  • Кои са икономически най-важните болести по пипера и доматите?

  • Сухо фузарийно гниене по картофите