Паразитни болести по птиците

Паразитни болести по птиците

Профилактично-диагностични мероприятия за предпазване на птиците от паразитни болести.

Минорка (Minorca) - порода кокошки за яйца

Минорка (Minorca) - порода кокошки за яйца

Минорката (Minorca) е испанска яйценосна порода, която е призната в САЩ през 1888 г. Това е много стара порода. Черната минорка (Minorca) е внесена в Англия през 1834-35 г. от остров Минорк