Японски пъдпъдък Японските пъдпъдъци (Coturnix japonica) са разпространени в Япония и оттам е дошло името на птицата и разпространението й по цял свят, където успешно се развъжда.

За разлика от обикновените пъдпъдъци японският пъдпъдък предпочита влажни ливади, избягвайки високите части на планините. През пролетта често се среща на много влажни, почти заблатени поляни. При естествени условия, японският пъдпъдък живее по двойки и самците не са така свадливи и кресливи в сравнение с обикновените пъдпъдъци. Женските на японският пъдпъдък за една година отглеждат по 2-3 потомства. Независимо от факта, че птицата се отглежда отдавна, в промишленото производство на месо и яйца тя е била използвана само от преди един век. След това за подобряване продуктивните способности на птиците започват работа селекционерите, които са довели до увеличаване продуктивността. Като резултат от същата селекция са получени следните разновидности на японските пъдпъдъци: фараон, мраморен, черен и бял английски пъдпъдък, както и различни кръстоски от тези подвидове.

При селекцията, преди всичко са се опитали да постигнат по-голяма продуктивност на яйца. Живото тегло на мъжките достига до 130 грама, а женските са средно по 140 грама, а понякога и 150 г. Снасянето на яйца започва на възраст от 40-60 дни, а за една година могат да снесат до 300 или повече яйца. Средното тегло на яйцата на японския пъдпъдък е 11,9 грама. Подобно на останалите пъдпъдъци, те не са твърде взискателни към режима на отглеждане и са устойчиви на редица заболявания.