Профилактично-диагностични мероприятия за предпазване на птиците от паразитни болести.

Нематоди и тении

Нематодите (глистите) са най-често срещаните паразити по птиците от кокошиевия вид. При младите птици заболяването протича тежко, с висока смъртност и с големи загуби. Тениите (Цестодите) са също чревни паразити. Заболяването обикновено протича хронично. Причинява големи стопански загуби.

Профилактика и лечение. В личните стопанства птиците се обезпаразитяват двукратно - напролет и през есента.

В птицефермите за носачки пилетата се обезпаразитяват след навършване на двумесечна възраст и преди окомплектоването на стадата за носачки.

Кокцидиоза (кървава /червена/ диария)

Широко разпространено заболяване на чревния апарат по кокошки, пуйки, фазани, пауни. Засяга пилетата на 20-30-дневна възраст. Общите признаци са: апатия, наведени глави със затворени очи, отпуснати криле, разрошена перушина, липса на апетит, жажда, диария. Протича остро и за няколко дни умират 90-100% от засегнатите пилета.

Профилактика и лечение. Профилактично се изхранват стандартни смески от фуражните заводи, в които има кокцидиостатици. При изхранване със собствени фуражи на 20-25-дневна възраст пилетата се третират профилактично с лекарствени средства чрез водата за пиене в продължение на 3 дни, а лечебно - 5 дни.

От значение са добрата хигиена, правилното хранене и липсата на влага.