Кокцидиозата е заразна болест, засягаща чревния канал при птиците, а при гъските - и бъбреците. Различните видове кокцидии предизвикват специфична патологична картина (в зависимост от локализацията) с характерни признаци. Паразитът се развива в две фази - едната фаза протича в околната среда, извън организма на птиците, а другата - в птицата гостоприемник. Попадналите кокцидии във външната среда при подходящи условия (достатъчно топлина, влага и кислород) „узряват" за 24-48 часа и едва тогава са способни да предизвикат заболяване при поемането им от птиците.

Кокцидиозата е болест, от която боледуват предимно малки пилета, които са най-чувствителни между 15- и 30-дневна възраст. Преболедувалите от кокцидиоза пилета и възрастни птици са носители и отделители на паразитите във външната среда. Болестта кокцидиоза се наблюдава през всички сезони на годината, но проявлението й е свързано с наличието на чувствителни птици - малките пилета. Проявите на кокцидиозата зависят от възрастта на птиците и количеството и вида на поетите паразити.

При пилетата първият видим признак за кокцидиоза е диарията - изпражненията отначало са примесени с кръв, а по-късно са само от кръв. Общото състояние на пилетата болни от кокцидиоза се влошава. Те настръхват, перушината около ануса се зацапва, крилете им увисват. Характерна е силната жажда и отказването на пилетата от храна. Гребенът, кожата и мускулатурата на пилетата избледняват от загубата на кръв. Пилетата, които преживяват, изостават в растежа, закърняват, не се развиват нормално и са податливи към заразяване с други инфекции. Колкото птиците са по-възрастни, толкова по-леко преболедуват от кокцидиоза.

Специфични видове кокцидии засягат патиците, гъските, фазаните, токачките, пуйките.

При острото протичане на кокцидиозата поставянето на диагнозата не представлява трудност и не се налагат лабораторни изследвания за установяване на кокцидиите, тяхното количество и вид. Болестта се лекува със средства, убиващи кокцидиите

Въпреки предприеманите мерки за хигиена причинителят на кокцидиозата може да бъде внесен в помещенията от хора, с постеля, с инвентар, дори с фуража или с питейната вода. Поради тези причини борбата срещу кокцидиозата се води главно чрез профилактично третиране на птиците до 10-седмична възраст, а при необходимост и в по-късна възраст с противококцидийни средства, които са постоянна съставка в комбинирания фураж. Поради привикване на кокцидиите към прилаганите кокцидиостатици те периодично се сменят по преценка на ветеринарния лекар. Кокцидиостатиците не довеждат до ликвидирането на кокцидиозата, а само до потискането й и до възпрепятстване на проявлението й. Поради това особено внимание в помещенията за бройлери и подрастващи трябва да се отделя на състоянието на постелята - да е суха и да не се допуска овлажняването й, което особено често става около поилките. Силно навлажнената или мокра постеля във възможно най-къс срок се отстранява от помещението, а на нейно място се застила нова суха постеля. Необходим е и контрол за влагането и равномерното размесване на кокцидиостатиците във фуража, за да се осигури при всички пилета необходимото за ефективна профилактика количество препарат.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

„Изсипване" при кокошките

Отглеждане на кокошки за яйца

Лекарствена профилактика и лекуване на птиците

Принудително угояване (гушене) на гъски за черен дроб

Грижи за бройлерите от първия ден