Ст.н.с. д-р Чавдар БЕРЕМСКИ

В съвременното птицевъдство най-разпространеният метод за отглеждане на птиците е подовото отглеждане с използване на постеля. Тя има важно значение за осигуряването на благоприятен микроклимат в помещенията през целия период на отглеждането. За помещения без механична вентилация, каквито са тези в личните стопанства и в голяма част от малките ферми, това е особено важно. Но на постелята твърде често не се обръща необходимото внимание и птиците се отглеждат при доста неблагоприятни условия: постелята е недостатъчна, от недоброкачествени материали, бързо се замърсява, не се поддържа добре и не може да отговори на големите изисквания към нея.

В практиката обикновено се прилагат два начина на използване на постелята: като се прави нейното периодично подменяне и като постелята за целия период на отглеждане се поставя преди настаняването на птиците.

Доказано е, че ПО-ЕФЕКТИВЕН И ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ Е ВТОРИЯТ НАЧИН -Т.НАР. ДЕБЕЛА ПОСТЕЛЯ

При добре заредена и поддържана дебела постеля при птиците, близо два пъти се намаляват загубите на топлина в сравнение с тези при отглежданите без или при недостатъчна постеля. Това се отразява положително на температурно-влажностния режим и се улеснява проветряването (вентилацията) на помещенията.

След непродължително използване на постелята в нея се развиват бактерии и други микроорганизми, които преработват различни съставки от изверженията и постелята се превръща в рехава маса, което подобрява общото й състояние.

Биологичните процеси, които протичат в постелята, са свързани и със синтезирането на витамини от групата В и предимно на витамин В 12. Това подпомага птиците по-добре и по-пълно да усвояват растителния протеин от фуражите, подобряват се също здравословното състояние и носливостта им.

Кокошките например могат да получат необходимото дневно количество витамин В 12 само от 1-2 г постеля, ако те ги поемат при ровенето в нея.

При използването на недоброкачествени материали, при неправилно съхранение и поддържане на постелята, в нея се създават условия за развитието на някои причинители на заразни и паразитни заболявания. Затова неслучайно ПО СЪСТОЯНИЕТО НА ПОСТЕЛЯТА СЕ СЪДИ ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ УСЛОВИЯ в помещенията.

Оптималната влажност на постелята е в границите от 20 до 40 процента. При по-ниска влажност има голяма запрашеност на въздуха и се затормозяват дихателните пътища и реакциите на птиците, улеснява се разпространяването на някои болести.

По-високата влажност, която се наблюдава най-често през зимата и при висока атмосферна влажност, също е нежелателна. Това може да се получи и при недостатъчна вентилация (проветряване). Тогава постелята се степва, покрива се с пласт извержения, който после стават като кора, а това влошава нейната влаго- и газопоглъщаща способност. Това влошава и микроклимата, създават се благоприятни условия за появата и протичането на редица заболявания.