Пчелите се нуждаят от белтъци, мазнини, въглехидрати, минерални вещества, вода, витамини и др., които си набавят от цветния прашец, нектара, меда, маната, пчелното млечице и водата.

Цветен прашец

Цветният прашец е основен източник на белтъци, витамини, мазнини, минерални и други вещества за пчелния организъм. За пълното развитие на една пчела работничка е необходим около 0,1 г прашец. Годишно едно пчелно семейство се нуждае от 18-20 кг прашец, като по-голямата част се консумира през пролетта.

Събраният от пчелите прашец съдържа 20-30% вода; 7-40% белтъци, в т.ч. всички незаменими аминокиселини; 20-30% въглехидрати (главно глюкоза и фруктоза); 1-5% липиди; 1-7% минерални вещества; 0,6-4,87% нуклеинови киселини, витамини, ензими и др. В сравнение с пчелния мед той е особено богат с витамини.

Без цветен прашец са невъзможни отделянето на пчелно млечице, отглеждането на ларвите и развитието на пчелите.

Нектар

Нектарът е сладка течност, която се отделя от нектарните жлези на растенията и съдържа захароза и глюкоза. Медоносните пчели предпочитат да събират нектар с концентрация около 50%. Освен захари нектарът съдържа органични киселини, витамини, пигменти, ароматни вещества и др.

Пчелен мед

Основна храна на пчелите през цялата година е пчелният мед. Получава се чрез преработване на нектара и на маната от медоносната пчела. По произход пчелният мед се разделя на два основни вида: нектарен мед и манов мед. Нектарният мед, когато е получен от едно растение, се нарича монофлорен (акациев, липов и др.). Медът, получен от нектара на различни растения, се нарича полифлорен (букет). Мановият мед се получава от мана (сладка течност, отделяна от листни и щитовидни въшки по някои дървета и храсти) и от медена роса (сладък сок, отделящ се по листата на широколистни дървета и тревисти растения).

Пчелният мед съдържа над 180 различни вещества. Основните съставки са въглехидратите - 95-99% от сухото вещество.

Захарите в меда се състоят от два монозахарида (глюкоза и фруктоза), 11 ди-захарида, (захароза, малтоза и др.) и 12 по-висши захари.

Количеството на водата в пчелния мед варира от 5 до 23% и зависи от произхода на меда, времето на пашата, силата на семейството, климатичните условия и др.

Пчелният мед съдържа органични киселини (мравчена, лимонена, млечна и др.) и почти всички химични елементи, които имат значение за човека. Мановият мед е по-богат с микроелементи (1-1,5%) в сравнение с нектарния (0,4%).

Белтъчните вещества (албумини, глобулини и пептони) в меда са сравнително малко.

В меда са установени минимално количество витамини -В1, В2, В6, К, С и др.

Като основна храна на пелите медът има значение за поддържане на живота на пчелите и за изхранване на поколението. Годишно едно пчелно семейство употребява 90-100 кг мед. Най-много мед се изразходва при пролетното развитие на семейството и първата половина на лятото, а най-малко (0,8-1 кг на месец) - през зимните месеци.

Пчелно млечице

Пчелното млечице е пълноценна храна, с която пчелите кърмачки хранят всички ларви през първите 3 дни след излюпването им. След това ларвите за майки продължават да се хранят с пчелно млечице през целия ларвен период, а ларвите за пчели работнички и търтеи получават смес от прашец и мед. Освен за храна на ларвите млечицето се използва като храна на майките по време на яйценосната им дейност.

Пчелното млечице е секрет от глътъчните и горночелюстните жлези на младите пчели (на възраст от 5 до 18 дни). Представлява гъста, пастообразна, непрозрачна маса с млечнобял до кремав цвят. Има специфичен кисел вкус (рН 3,6-4,8) и аромат. Млечицето съдържа 60-70% вода и 30-40% сухо вещество (10-18% белтъци, 1-7% мазнини, 9-15% захари, до 1,5% минерални вещества и др.), както и много незаменими аминокиселини, на което се дължи голямата му биологична активност. Богато е с холин, ацетилхолин, витамини от комплекса В, ензими и др.

Вода

Водата играе важна роля в обменните процеси, а също и в регулирането на температурата и влажността на пчелното гнездо. Опитно е установено, че средно по сила пчелно семейство изразходва около 50-200 г и повече вода в денонощие в зависимост от условията.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Стареене на питите и обновяване на пчелните гнезда

Размножаване на пчелите в пчелното семейство

Подготовка на нуклеусите със запасни майки