През ноември по-голямата част от времето пчелите са на кълбо, което се формира върху празните килийки на онези пити, от които се е излюпило последното пило - обикновено те са разположени към входа на кошера.

Затоплянията през някои дни на ноември се използуват от пчелите, които разпускат кълбото и извършват последните си есенни облитания. Това е много полезно, както за възрастните, така и за младите пчели (от последното пило), така те прочистват храносмилателната си система, а това облекчава зимуването им.

При силните семейства зимното пчелно кълбо се образува, щом температурата на външния въздух спадне под 8, при средните - около 10, а при слабите семейства - още при 13°С.

Зимното кълбо е важно биологично приспособление, което поради закръглената си форма и плътното струпване на пчелите им осигурява най-икономично и добро съществуване с минимално физиологично напрежение през студените зимни дни в продължение на 4-5 месеца.

Самото физиологично състояние на зимуващите пчели, особено от есенните люпила е също нагодено с оглед на предстоящото зимуване. В сравнение с летните пчели глътъчните жлези и мастното тяло на зимуващите пчели са по-добре развити, като в тях са натрупани по-голямо количество резервни белтъчни вещества и мазнини. Поради по-голямото количество хранителни вещества процентът на сухото вещество в тялото на тези пчели е по голям, а съдържанието на вода в тъканите им е по-малко.

В кръвта на пчелите се увеличава количеството на простата захар - гликоза. Това има голямо значение за зимуващите пчели, тъй като понижава точката на замръзването на телесните сокове и осигурява резервни хранителни вещества за отделната пчела независимо от това, че семейството поддържа съществуването си чрез постоянно хранене от медовите запаси в гнездото.