За създаване на най-благоприятни условия за развитие на пчелните семейства се изисква от пчеларя да проследява и направлява техния живот през цялата година. Това се постига чрез извършване на прегледи на пчелните семейства. За да може да се извършват навреме и качествено прегледите, пчеларят трябва да знае как правилно се работи с пчелите, за да не ги дразни, и какви средства да употребява за успокояването им. В противен случай раздразнените пчели може да принудят дори и най-опитния пчелар да преустанови прегледа.

Най-удобно за работа с пчелите е времето, през което голяма част от тях са на беритба в полето, тъй като тогава в кошера отсъстват възрастните пчели, които са най-склонни към жилене. Такова време има в дните, когато диворастящата и културната медоносна растителност цъфтят и отделят голямо количество нектар и вниманието на пчелите е насочено главно към събирането му. През дните, когато има слаба или липсва паша, трябва да се работи по-рано  сутрин и привечер, за да не се предизвика кражба между пчелите.

Кошерите не трябва да се отварят в дъждовно, студено, ветровито и влажно време, пред буря, след залязване на слънцето и когато температурата е под 11-12°С (на сянка). Такова време смущава пчелите и работата с тях, дезорганизира семействата - нарушава се температурата в гнездото, простудява се пилото, може да загине майката и др. При силно ветровито време пчелните семейства не трябва да се преглеждат, защото вятърът нахлува в гнездото и не само че чувствително го охлажда, но суши откритото пило и силно дразни пчелите.

През дните с висока температура, каквито са дните през лятото, извадените от кошерите рамки с пило трябва да се поставят в преносимо сандъче или на сянка.